Kennisbank

Zoek in alle thema's

Filters

Categorie

Thema

Resultaten

Ondermijning

Wat is ondermijning? Daarvoor bestaat nog geen definitie waarover iedereen het eens is. Het is lastig om af te bakenen...

Legionella

Legionella is een bacterie die groeit in water dat een temperatuur heeft tussen de 20 en 50 graden Celsius.

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen en reststromen steeds opnieuw gebruikt. Je kunt afval voorkomen, recyclen of hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Geuroverlast door bedrijven

Bedrijven hebben voor veel bedrijfsprocessen een vergunning nodig. De ODRN behandelt deze vergunningaanvragen voor bedrijven in de regio Nijmegen. Bij...

Energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Drugsafval

Veelgestelde vragen over drugsdumping en de rol van de ODRN hierbij.

ODRN en omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog: samen met bedrijven en bewoners in gesprek gaan.

Overtredingen

Als onze controle laat zien dat u zich niet aan de regels houdt, spreken wij u hierop aan.

Milieuverplichtingen voor bedrijven

Lees wanneer u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een 'melding Activiteitenbesluit' moet doen.

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen.