Kennisbank

Zoek in alle thema's

Filters

Categorie

Thema

Resultaten

Geuroverlast door bedrijven

Bedrijven hebben voor veel bedrijfsprocessen een vergunning nodig of moeten een melding doen. De ODRN behandelt deze vergunningaanvragen voor bedrijven in de regio Nijmegen. Bij het behandelen van deze aanvragen kijkt de ODRN goed naar de geuroverlast die het bedrijfsproces kan veroorzaken in de omgeving.

Energie-audit EED

Grote ondernemingen moeten een energie-audit uitvoeren. De energie-audit moet elke vier jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Advies

Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft veel bouw- en milieuspecialisten in huis. Zij helpen gemeenten, provincie, bedrijven en inwoners bij vragen over onder andere milieuprojecten en vergunningverlening

Toezicht op Seveso-bedrijven (voorheen Brzo)

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie.

Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De ODRN controleert of bedrijven zich hieraan houden.

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Omgevingswet energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Daarnaast geldt bovendien de informatieplicht.

Energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden.

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht voor bedrijven. Waar moet u rekening mee houden?

Energieverbruik en besparing

Energiebesparing levert veel op voor particulieren en bedrijven. Soms is er ook subsidie beschikbaar.