Spring naar content
Kennisbank

Zoek in alle thema's

Categorie

Thema

Drugsafval

Veelgestelde vragen over drugsdumping en de rol van de ODRN hierbij.

ODRN en omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog: samen met bedrijven en bewoners in gesprek gaan.

Overtredingen

Als onze controle laat zien dat u zich niet aan de regels houdt, spreken wij u hierop aan.

Milieuverplichtingen voor bedrijven

Lees wanneer u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een 'melding Activiteitenbesluit' moet doen.

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Toezicht op Brzo-bedrijven

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden.

Monumenten

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan wordt dan extra getoetst door deskundigen.

Milieuwetgeving

ls ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.

Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De ODRN controleert of bedrijven zich hieraan houden.