Spring naar content
Lucht, water & geluid

Lucht, water & geluid

Samen zijn we verantwoordelijk voor het behoud van een veilig en schoon milieu. Hiervoor heeft de overheid regels opgesteld. Het lozen van (vervuild) water of het onttrekken van grondwater, kan veel invloed hebben op ons milieu. Zware industrie en verkeersstromen zoals wegverkeer en vliegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Wij adviseren onze opdrachtgevers over luchtkwaliteit en voeren geurmetingen en emissiemetingen uit.

 • Iets mis met oppervlaktewater

  Geef door via Meldpunt Water.

 • Grondwater onttrekken

  Check bij het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen.

 • Grondwater lozen

  Hiervoor heeft u altijd toestemming nodig. Regel dit via het Omgevingsloket.

 • Lawaai of stank?

  Meld overlast bij het Provincieloket.

Veelgestelde vragen

Voor lozingen op de riolering (indirecte lozing) is de gemeente waarin u wilt lozen uw aanspreekpunt.

Voor vragen over het onttrekken van grondwater en lozen in oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.

Voor klachten of meldingen over vervuild oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.

Vind informatie over lucht, water & geluid

Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De ODRN controleert of bedrijven zich hieraan houden.

Geluidsoverlast

De ODRN controleert of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

Bouwlawaai

Wanneer heeft u een geluidsontheffing bouw- en slooplawaai nodig?

Grondwater en afvalwater

Voor sommige activiteiten rondom water gelden er regels. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.
 • Omgevingsdienst Regio Nijmegen

  Onze medewerkers controleren of bedrijven voldoen aan de bouw- en milieuregels. Daarnaast adviseren wij inwoners en bedrijven als zij gaan bouwen of verbouwen. Zo zorgen we samen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.