Over de ODRN

Over ons

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen zorgt voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we door VTH-taken uit te voeren, advies te geven en kennis te delen over bijvoorbeeld circulaire economie of Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

  • Onze mensen

    Ruim 280 specialisten werken iedere dag aan een gezonde leefomgeving. Maak kennis met een aantal van hen.

  • Gelders Stelsel

    De ODRN werkt intensief samen met 5 andere omgevingsdiensten in Gelderland.

Samen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving

Naast vergunningverlening controleren onze medewerkers of bedrijven voldoen aan de bouw- en milieuregels. Daarnaast adviseren wij inwoners en bedrijven als zij gaan bouwen of verbouwen. Zo zorgen we samen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Onze opdrachtgevers

Wij voeren onze taken uit voor zes gemeenten in de omgeving van Nijmegen:
Berg en Dal
Beuningen
Druten
Heumen
Nijmegen
Wijchen

En namens:
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel

Privacy

ODRN werkt volgens de privacywetgeving vastgelegd in de AVG. Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Beveiligd mailen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen gaat zorgvuldig om met uw gegevens en is verantwoordelijk voor het veilig versturen van vertrouwelijke informatie.

Omdat standaard e-mail bij het uitwisselen van vertrouwelijke informatie niet voldoet aan wettelijke veiligheidseisen maken wij gebruik van ‘beveiligd mailen’; ZIVVER.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Onder Vind informatie over vindt u bovendien veel informatie over onze dienstverlening. Persvragen kunt u stellen via communicatie@odrn.nl.

Veelgestelde vragen over omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten zijn regionale overheidsorganisaties die voor gemeenten en provincies vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven op het gebied van milieu en regelmatig ook voor bouw. Er zijn 28 omgevingsdiensten in Nederland.

Omgevingsdiensten zijn er voor de uitvoering van VTH-taken op het gebied van milieu en bouw. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook verzorgen omgevingsdiensten soms juridische ondersteuning en specialistische advisering op bijvoorbeeld het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

Bijna alle omgevingsdiensten in Nederland zijn opgericht na de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) en de brand in Volendam (1 januari 2001). Door deze rampen ontstond er behoefte aan regionaal werkende gespecialiseerde organisaties die taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving op zich namen.

Meer over ons werk

Geuroverlast door bedrijven

Bedrijven hebben voor veel bedrijfsprocessen een vergunning nodig of moeten een melding doen. De ODRN behandelt deze vergunningaanvragen voor bedrijven in de regio Nijmegen. Bij het behandelen van deze aanvragen kijkt de ODRN goed naar de geuroverlast die het bedrijfsproces kan veroorzaken in de omgeving.

Energie-audit EED

Grote ondernemingen moeten een energie-audit uitvoeren. De energie-audit moet elke vier jaar opnieuw worden uitgevoerd.