Omgevingsplannen

De gemeente bepaalt waarvoor een stuk grond gebruikt mag worden. Mogen er woningen gebouwd worden, is het een natuurgebied of kan er een bedrijventerrein komen? Kortom, waarvoor is de grond bestemd? Dit staat in het Omgevingsplan. Na het ingaan van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is er een tijdelijk omgevingsplan ontstaan, bestaande uit de oude bestemmingsplannen, ruimtelijke verordeningen en bruidsschat. 

Hoe kunt u omgevingsplannen bekijken? 

U kunt veel omgevingsplannen bekijken via het kopje ‘Regels op de kaart’ via het Omgevingsloket. U ziet hier ook welke afmetingen zijn toegestaan, zoals hoogte, goothoogte en te bouwen oppervlakten. Over plannen die nog in ontwikkeling zijn, kunt u informatie vragen bij uw gemeente.

Wat gebeurt er met oude bestemmingsplannen? 

De oude bestemmingsplannen worden samen met de verordeningen en de bruidsschat omgezet naar een nieuw Omgevingsplan. Op de website van de Rijksoverheid leest u over uw rechten en mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een Omgevingsplan.  

Welke regels gelden er op een locatie?

Wilt u gaan (ver)bouwen of een gebouw of een stuk grond voor een andere functie gaan gebruiken? Dan is het belangrijk om te weten of dat op de locatie is toegestaan en aan welke regels u moet voldoen. Het Omgevingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen.  

Wanneer wordt er afgeweken van het Omgevingsplan?

Als uw plannen niet binnen de regels van het Omgevingsplan passen, is het soms toch mogelijk om deze uit te voeren. In bepaalde gevallen kan afgeweken worden via een omgevingsvergunning of maatwerkregels.  

Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

Wilt u informatie over een bestaande woning of een woning in aanbouw, zoals een bouwtekening? Bekijk dan het bouwarchief van uw gemeente.

Bouwarchief Nijmegen

Gaat het om een locatie in Nijmegen? Het bouwarchief van Nijmegen kunt u digitaal inzien. Naar het Nijmeegse bouwarchief.

Bouwarchief Beuningen, Berg en Dal en Heumen

Informatie uit de bouwarchieven van Beuningen, Berg en Dal en Heumen kunt u bij de ODRN opvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.