Asbest

Asbest

Asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 verboden. Er zijn strenge regels voor het verwijderen van asbest. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op hoe asbest wordt verwijderd en vervoerd. Heeft u asbest gevonden? We begeleiden het traject van sloop tot eindbestemming.

  • Asbest zelf verwijderen

    Particulieren mogen soms zelf asbest verwijderen. U moet altijd vooraf een sloopmelding asbest doen.

Veelgestelde vragen over asbest

Als u het asbest zelf mag verwijderen kunt u een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket of via dit formulier.

Lees hier hoe u asbest kunt herkennen. Ook handig is de asbestdakenkaart van de provincie Gelderland.