Spring naar content

Asbest laten verwijderen

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Of wilt u als particulier asbest uit of rond uw woning laten verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Bekijk het stappenplan. 

Advies van een asbestinventarisatiebedrijf

Voor de uitvoering, kosten, regels en aanpak van asbest kunt u advies vragen bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf of asbestinventarisatiebureau/bedrijf bij u in de buurt. Ook kunt u door hen een asbestinventarisatierapport laten maken. Een overzicht van asbestsaneerders en inventariseerders in uw regio vindt u op de website van Ascert.

Stappenplan asbest laten verwijderen

Hieronder leest u welke stappen u moet nemen als u asbest wilt laten verwijderen uit uw woning of bedrijf.

Als u asbest laat verwijderen, vraagt de ODRN om een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan. Dat is altijd verplicht bij werkzaamheden die u door anderen laat uitvoeren. Dit rapport moet u bij uw sloopmelding asbest toevoegen.

Een gecertificeerd bedrijf kan dit asbestinventarisatierapport voor u maken. Een overzicht van deze erkende bedrijven in uw regio vindt u op de website van Ascert.

Wij adviseren u om verschillende offertes op te vragen bij de erkende asbestverwijderingsbedrijven. Zo kunt u de prijzen en kosten goed met elkaar vergelijken. Let goed op wat er wel en niet is inbegrepen bij het verwijderen van het asbest. Dan weet u precies waar u aan toe bent.

Via www.ascert.nl vindt u een erkend bedrijf in uw buurt.

Voordat u asbest kunt laten verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Deze melding doet u via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 

De melding moet u compleet indienen met de volgende informatie:

  • een situatietekening waarop aangegeven is om welk bouwwerk het gaat 
  • tekeningen/foto’s van de te slopen (onderdelen van) bouwwerken 
  • een duidelijke omschrijving van de te slopen onderdelen 
  • een omschrijving van de hoeveelheid vrij te komen afvalstoffen 
  • een asbestinventarisatierapport

Belangrijk: doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden! De asbestsaneerder kan dit ook voor u doen.

De ODRN controleert of uw melding compleet is. Dit duurt maximaal 4 weken. Bij akkoord kunt u starten met de asbestsanering. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet het asbest voor u verwijderen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, moet een gecertificeerd laboratorium de locatie vrijgeven. Dat betekent dat u de locatie weer veilig kunt betreden, zonder beschermingsmiddelen. 

Geen toestemming?

Soms heeft de ODRN meer informatie nodig om toestemming te geven voor de asbestsanering. U moet dan een nieuwe sloopmelding doen en de benodigde extra informatie toevoegen. 

Ook kan het voorkomen dat er, naast de sloopmelding, een omgevingsvergunning nodig is voor het slopen van (een deel van) een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een monument. Voor een overzicht van alle benodigde gegevens kunt de vergunningcheck doen via het Omgevingsloket

Als u toestemming heeft om het asbest te verwijderen, kan het asbestverwijderingsbedrijf aan de slag. Het bedrijf meldt bij de ODRN dat ze start met het werk en meldt ook bij de ODRN als het werk klaar is. Het bedrijf verwijdert het asbest en voert het af.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en regels over asbest op de website van InfoMil.