Asbest laten verwijderen

Heeft u asbest gevonden in uw bedrijf en wilt u dat verwijderen? Of wilt u als particulier asbest uit of rond uw woning laten verwijderen door een bedrijf? Dan heeft u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf nodig. Bekijk het stappenplan.  

Advies over het verwijderen van asbest

Voordat u asbest laat verwijderen, moet u een asbestinventarisatierapport laten opstellen. Hiermee krijgt u inzicht in de uitvoering, kosten, regels en aanpak van het verwijderen van asbest. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (ook wel asbestsaneerder genoemd) bij u in de buurt kan vervolgens het asbest op een veilige manier verwijderen. Een overzicht van asbestsaneerders en bedrijven die asbestinventarisatierapporten kunnen opstellen in uw regio, vindt u op de website van Ascert. 

Stappenplan asbest laten verwijderen

Lees hier welke stappen u neemt als u asbest wilt laten verwijderen uit uw woning of bedrijf.

Als u asbest laat verwijderen, vraagt de ODRN om een asbestinventarisatierapport of een sloopveiligheidsplan. Dat is altijd verplicht bij werkzaamheden die u door anderen laat uitvoeren. Dit rapport moet u bij uw sloopmelding asbest toevoegen.

Een gecertificeerd bedrijf kan dit asbestinventarisatierapport voor u maken. Een overzicht van deze erkende bedrijven in uw regio vindt u op de website van Ascert.

Wij adviseren u om verschillende offertes op te vragen bij de erkende asbestverwijderingsbedrijven. Zo kunt u de prijzen en kosten goed met elkaar vergelijken. Let goed op wat er wel en niet is inbegrepen bij het verwijderen van het asbest. Dan weet u precies waar u aan toe bent.

Via Ascert vindt u een erkend bedrijf in uw buurt.

Voordat u asbest kunt laten verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Deze melding doet u via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 

De melding moet u compleet indienen met de volgende informatie:

  • een situatietekening waarop aangegeven is om welk bouwwerk het gaat; 
  • tekeningen/foto’s van de te slopen (onderdelen van) bouwwerken; 
  • een duidelijke omschrijving van de te slopen onderdelen; 
  • een omschrijving van de hoeveelheid vrij te komen afvalstoffen; 
  • een asbestinventarisatierapport.

Belangrijk: doe de melding minimaal 4 weken voordat u start met de werkzaamheden! De asbestsaneerder kan dit ook voor u doen.

De ODRN controleert of uw melding compleet is. Dit duurt maximaal 4 weken. Bij akkoord kunt u starten met de asbestsanering. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet het asbest voor u verwijderen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, moet een gecertificeerd laboratorium de locatie vrijgeven. Dat betekent dat u de locatie weer veilig kunt betreden, zonder beschermingsmiddelen. 

Geen toestemming?

Soms heeft de ODRN meer informatie nodig om toestemming te geven voor de asbestsanering. U moet dan een nieuwe sloopmelding doen en de benodigde extra informatie toevoegen. 

Omgevingsvergunning

Wanneer u tijdens of na de sloopwerkzaamheden het pand ook gaat verbouwen, herstellen of op een andere manier gaat gebruiken, kan het zijn dat er een omgevingsvergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een monument. Via de vergunningcheck van het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan adviseren wij u om contact op te nemen met het bevoegd gezag.

In de volgende gevallen kan géén gebruik worden gemaakt van de sloopmelding en moet u eerst een omgevingsvergunning onderdeel slopen aanvragen:

  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in stads- en dorpsgezichten die door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig zijn aangewezen;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in of bij een beschermd monument;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het verboden is zonder omgevingsvergunning bouwwerken te slopen;
  • als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het verboden is zonder omgevingsvergunning graafwerkzaamheden uit te voeren vanwege archeologische waarden.

Als u toestemming heeft om het asbest te verwijderen, kan het asbestverwijderingsbedrijf aan de slag. Het bedrijf meldt bij de ODRN dat ze start met het werk en meldt ook bij de ODRN als het werk klaar is. Het bedrijf verwijdert het asbest en voert het af.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en regels over asbest op de website van IPLO. Ook vindt u meer informatie op de website van uw gemeente.