Monumenten

Voor monumenten of panden in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan wordt dan extra getoetst door deskundigen. De ODRN kan u hierbij advies geven.  

Monument verbouwen

Bezit u een pand met de beschermde status van monument en wilt u dit verbouwen? De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Omgevingswet. Maar de verschillen tussen monumenten zijn groot, geen monument is hetzelfde. Daarom is het verbouwen van een monument maatwerk. We geven hierover advies.  

Advies bij verbouwing van een monument

Onze adviseurs kunnen u helpen met uitzoeken aan welke regels uw verbouwing moet voldoen en hoe u de monumentale waarden behoudt. Ook zijn er misschien subsidies beschikbaar. U vindt hier meer informatie over op de website van uw gemeente. 

Voor vragen over bijvoorbeeld vergunningsplicht en de (on)mogelijkheden hierbij, kunt u ons een e-mail sturen. Ook kunt u advies krijgen bij de stappen die u moet nemen bij de aanvraag van een vergunning. Maak hiervoor een afspraak met een van onze adviseurs.