Ondernemen

Ondernemen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen komt bij veel bedrijven over de vloer. U kunt op verschillende manieren met ons te maken krijgen. 

 • Toezicht op bedrijven

  Onze toezichthouders controleren of bedrijven zich aan de (milieu)regels houden. 

Toezicht op Brzo-bedrijven

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie.

  Meer informatie voor ondernemers

  Circulaire economie

  In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen en reststromen steeds opnieuw gebruikt. Je kunt afval voorkomen, recyclen of hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

  Energielabel C voor kantoren

  Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

  Ongewoon voorval melden

  Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden.

  Energielabel C voor kantoren

  Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

  Informatieplicht Energiebesparing

  Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Daarnaast geldt bovendien de informatieplicht.