Ondernemen

Ondernemen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen komt bij veel bedrijven over de vloer. U kunt op verschillende manieren met ons te maken krijgen. 

  • Toezicht op bedrijven

    Onze toezichthouders controleren of bedrijven zich aan de (milieu)regels houden. 

Toezicht op Seveso-bedrijven (voorheen Brzo)

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie.

Meer informatie voor ondernemers

Energie-audit EED

Grote ondernemingen moeten een energie-audit uitvoeren. De energie-audit moet elke vier jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Omgevingswet energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Daarnaast geldt bovendien de informatieplicht.

Brandveiligheid

Voor bedrijven is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten.