Spring naar content
Ondernemen

Ondernemen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen komt bij veel bedrijven over de vloer. U kunt op verschillende manieren met ons te maken krijgen. 

 • Circulair ondernemen

  Adviseurs van de gemeente Nijmegen en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen helpen u graag verder.

 • Toezicht op bedrijven

  Onze toezichthouders controleren of bedrijven aan de milieuregels voldoen. Het gaat om bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. 

Toezicht op Brzo-bedrijven

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie.

  Vind informatie over

  Ongewoon voorval melden

  Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden.

  Milieuwetgeving

  ls ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.

  Duurzaam ondernemen

  Als bedrijf heeft u te maken met de Wet Milieubeheer. De ODRN controleert naleving van deze wet.

  Gerelateerd

  Informatieplicht Energiebesparing

  Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht.

  Energiebesparende maatregelen

  Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht voor bedrijven. Waar moet u rekening mee houden?