Spring naar content
Vind informatie over

Vind informatie over..

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. We zijn dan ook actief op vele terreinen. Hieronder ziet u welke dat zijn en vindt u meer informatie. 

 • Bodem

  Bodemverontreiniging, bodeminformatie.

 • Bouwen en slopen

  Vergunningen, meldingen, bestemmingsplan, bouwarchief, monumenten, bouwlawaai, milieu.

 • Lucht, water & geluid

  Grondwater en afvalwater, stank, lawaai.

 • Overlast

  Soorten overlast, melden overlast.

 • Ondernemen

  Circulair ondernemen, toezicht op bedrijven, milieumaatregelen, brzo.

 • Vergunningen en meldingen

  vergunningcheck, vergunning aanvragen, concept vergunningaanvraag, meldingen.

 • Energie

  Energiebesparing, EED-audit, maatregelen voor bedrijven.

Uit de kennisbank

Drugsafval

Illegale dumpingen van drugsafval komen regelmatig voor in onze regio. Bij het signaleren en opruimen van het afval zijn vele…

ODRN en omgevingsdialoog

De ODRN verzorgt de vergunningverlening, toezicht en handhaving namens de Provincie Gelderland, Provincie Overijssel en zes gemeenten in de omgeving…