Vind informatie over

Vind informatie over

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Hiervoor voeren we controles uit en verlenen we vergunningen. Ook geven we advies aan onze opdrachtgevers; gemeenten en provincies. Onze expertise is breed. Hieronder ziet u op welke terreinen wij actief zijn. 

 • Bodem

  Bodemverontreiniging, bodeminformatie.

 • Bouwen en slopen

  Vergunningen, meldingen, bestemmingsplan, bouwarchief, monumenten, bouwlawaai, milieu.

 • Energie

  Energiebesparing, EED-audit, maatregelen voor bedrijven.

 • Lucht, water & geluid

  Grondwater en afvalwater, stank, lawaai.

 • Ondernemen

  Circulair ondernemen, toezicht op bedrijven, milieumaatregelen, brzo.

 • Overlast

  Soorten overlast, melden overlast.

 • Vergunningen en meldingen

  vergunningcheck, vergunning aanvragen, concept vergunningaanvraag, meldingen.

Uit de kennisbank

Vergunningvrij bouwen mantelzorgwoning

Wilt u een mantelzorgwoning bij uw woning plaatsen? Dit kan in bepaalde gevallen zonder vergunning. Lees hier aan welke voorwaarden…

Ondermijning

Wat is ondermijning? Daarvoor bestaat nog geen definitie waarover iedereen het eens is. Het is lastig om af te bakenen…