Vind informatie over

Vind informatie over

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Hiervoor voeren we controles uit en verlenen we vergunningen. Ook geven we advies aan onze opdrachtgevers; gemeenten en provincies. Onze expertise is breed. Hieronder ziet u op welke terreinen wij actief zijn. 

 • Bodem

  Bodemverontreiniging, bodeminformatie.

 • Bouwen en slopen

  Vergunningen, meldingen, bestemmingsplan, bouwarchief, monumenten, bouwlawaai, milieu.

 • Energie

  Energiebesparing, EED-audit, maatregelen voor bedrijven.

 • Lucht, water & geluid

  Grondwater en afvalwater, stank, lawaai.

 • Ondernemen

  Circulair ondernemen, toezicht op bedrijven, milieumaatregelen, brzo.

 • Overlast

  Soorten overlast, melden overlast.

 • Vergunningen en meldingen

  vergunningcheck, vergunning aanvragen, concept vergunningaanvraag, meldingen.

Uit de kennisbank

Geuroverlast door bedrijven

Bedrijven hebben voor veel bedrijfsprocessen een vergunning nodig of moeten een melding doen. De ODRN behandelt deze vergunningaanvragen voor bedrijven in de regio Nijmegen. Bij het behandelen van deze aanvragen kijkt de ODRN goed naar de geuroverlast die het bedrijfsproces kan veroorzaken in de omgeving.

Energie-audit EED

Grote ondernemingen moeten een energie-audit uitvoeren. De energie-audit moet elke vier jaar opnieuw worden uitgevoerd.