Spring naar content
Vind informatie over

Vind informatie over

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen zorgt samen met andere partijen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Hiervoor voeren we controles uit en verlenen we vergunningen. Ook geven we advies aan onze opdrachtgevers; gemeenten en provincies. Onze expertise is breed. Hieronder ziet u op welke terreinen wij actief zijn. 

 • Bodem

  Bodemverontreiniging, bodeminformatie.

 • Bouwen en slopen

  Vergunningen, meldingen, bestemmingsplan, bouwarchief, monumenten, bouwlawaai, milieu.

 • Energie

  Energiebesparing, EED-audit, maatregelen voor bedrijven.

 • Lucht, water & geluid

  Grondwater en afvalwater, stank, lawaai.

 • Ondernemen

  Circulair ondernemen, toezicht op bedrijven, milieumaatregelen, brzo.

 • Overlast

  Soorten overlast, melden overlast.

 • Vergunningen en meldingen

  vergunningcheck, vergunning aanvragen, concept vergunningaanvraag, meldingen.

Uit de kennisbank

Ondermijning

Wat is ondermijning? Daarvoor bestaat nog geen definitie waarover iedereen het eens is. Het is lastig om af te bakenen…

Legionella

Legionella is een bacterie die groeit in water dat een temperatuur heeft tussen de 20 en 50 graden Celsius.