Toegankelijkheid

Omgevingsdienst Regio Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Status toegankelijkheidslabel van www.odregionijmegen.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Omgevingsdienst Regio Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Omgevingsdienst Regio Nijmegen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-07-2022 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Functie: Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gelderse Omgevingsdiensten via info@odveluwe.nl

Aanvullende informatie van Omgevingsdienst Regio Nijmegen

De streefdatum waarop de websites volledig zullen voldoen: 31-12-2025.