Overlast melden

Overlast

Bij de ODRN kunt u terecht voor milieu- en bouwvraagstukken. De meeste milieu- en bouwklachten meldt u bij Milieuklacht Gelderland. De provincie zet de klacht dan door naar de juiste instantie. Dat kan de ODRN zijn, maar ook de gemeente. Omdat er zoveel loketten en instanties zijn, zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.

  • Kapot in uw omgeving

    Heeft u een klacht over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, of vuil op straat?

  • Overlast door kamerverhuur

    Overlast door kamerverhuur in Nijmegen meldt u via de Meld&Herstel App van de gemeente Nijmegen.

  • Klacht over huurwoning

    Heeft u een klacht over een huurwoning? Dan is de eigenaar van de woning uw eerste aanspreekpunt. Komt u er niet uit met de verhuurder, meld uw klacht dan bij de Huurcommissie.

Meer over overlast

Geuroverlast door bedrijven

Bedrijven hebben voor veel bedrijfsprocessen een vergunning nodig of moeten een melding doen. De ODRN behandelt deze vergunningaanvragen voor bedrijven in de regio Nijmegen. Bij het behandelen van deze aanvragen kijkt de ODRN goed naar de geuroverlast die het bedrijfsproces kan veroorzaken in de omgeving.

Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De ODRN controleert of bedrijven zich hieraan houden.