Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. In enkele gevallen is maatwerk mogelijk om af te wijken van de geluidsregels. 

Maatwerk aanvragen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden kunt u maatwerk aanvragen om meer ruimte te geven bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden door versoepeling van: 

  • de dagwaarde van het geluid;
  • de blootstellingsduur voor geluidhinder; 
  • de tijdstippen van uitvoering; 
  • de perioden van uitvoering. 

Aan de hand van uw aanvraag bepaalt de gemeente: 

  • welke maatregelen u moet nemen;
  • hoe u omwonenden kunt informeren;
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

De ODRN controleert uw aanvraag en of deze voldoet aan de regels. 
Maatwerk kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u op de pagina van IPLO kijken.

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De ODRN is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Nijmegen. Ook voert de ODRN het bouwtoezicht uit bij omgevingsvergunningen voor provinciale (complexe) bedrijven en Seveso-inrichtingen (voorheen Brzo). De toezichthouders van de ODRN controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit het Bbl (besluit bouwen leefomgeving), het gemeentelijke omgevingsplan en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.