Dossiers

Bekijk onze dossiers

Voor een aantal bedrijven geldt dat er extra aandacht voor de vergunning- en toezichtsituatie is. In de dossiers vind je meer informatie over deze bedrijven.

Inventarisatie ZZS

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) maakte in opdracht van provincie Gelderland een inventarisatie van ZZS stoffen bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht.

Kaliwaal

Het bedrijf K3Delta heeft een verzoek gedaan om meer bagger met PFAS te mogen storten bij baggerspeciestortplaats De Kaliwaal bij Druten dan is toegestaan volgens de huidige vergunningen.

Nijmeegsche IJzergieterij B.V. (NIJG)

De Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) is een bedrijf dat ligt op het industrieterrein Nijmegen West Weurt.

Asfalt Productie Nijmegen (APN)

Asfalt Productie Nijmegen is een asfaltproductiebedrijf in Nijmegen.

Engie Nijmegen

Over de sloop van het restant van de energiecentrale aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen.

Sachem B.V.

Het bedrijf Sachem B.V. is een chemisch bedrijf in de gemeente Zaltbommel. Het bedrijf valt door haar activiteiten onder het Besluit risico’s zware ongevallen.