Spring naar content
Dossiers

Bekijk onze dossiers

Voor een aantal complexe bedrijven geldt dat er extra aandacht voor de vergunning- en toezichtsituatie is. Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor deze bedrijven. Omgevingsdienst Regio Nijmegen en Omgevingsdienst Regio Arnhem voeren namens de provincie de taken voor vergunningverlening en toezicht voor deze bedrijven uit. Bekijk hieronder onze dossiers.

Nijmeegsche IJzergieterij B.V. (NIJG)

De Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) is een bedrijf dat ligt op het industrieterrein Nijmegen West Weurt.

Asfalt Productie Nijmegen (APN)

Asfalt Productie Nijmegen is een asfaltproductiebedrijf in Nijmegen.

Nestlé

Nestlé Nederland B.V. is een zuivelfabriek in de gemeente Nunspeet.

Engie Nijmegen

Over de sloop van het restant van de energiecentrale aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen.

Sachem B.V.

Het bedrijf Sachem B.V. is een chemisch bedrijf in de gemeente Zaltbommel. Het bedrijf valt door haar activiteiten onder het Besluit risico’s zware ongevallen.