Sachem B.V.

  • Van Voordenpark 15, Zaltbommel

Het bedrijf Sachem B.V. is een chemisch bedrijf in de gemeente Zaltbommel. Ze maken chemicaliën voor de productie van o.a. elektronica, cosmetica, geneesmiddelen en papier. Het bedrijf valt door haar activiteiten onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Vanaf 2017 is gesproken over een revisievergunning voor het bedrijf. In deze fase is ook een omgevingsdialoog gestart met bewoners over de aanvraag en de ontwikkelingen rond het bedrijf. Zo konden al in een vroeg stadium de belangrijkste aandachtspunten meegewogen worden in het proces om tot een aanvraag en ontwerpbeschikking te komen. Vanaf 6 september 2021 is de nieuwe omgevingsvergunning geldig. Deze vergunning is de basis voor toezicht en handhaving bij het bedrijf.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Omgevingsdienst Regio Nijmegen
    Postbus 1603
    6501 BP Nijmegen

    Vermeld altijd het OLO-nummer. Dat is 4302715.

Wilt u de stukken inzien?

Hieronder staan de documenten die van belang zijn geweest in het proces van aanvraag tot vergunning. Wilt u alle stukken (zie overzicht documenten hieronder) inzien bel dan 024 – 751 77 00. Het OLO-nummer van deze aanvraag is 4302715.

Documenten

Realisatie RTO
Plaatsen PGS15 opslagunits

Revisievergunning
Brzo
Veelgestelde vragen
Ontwerpvergunningen
Verleende vergunningen
Ingediende aanvragen
Omgevingsdialoog

Logboek

Omgevingsvergunning treedt in werking: september 2021

Behandeling zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Ontwerpvergunning 15-06-2020

Aanvraag revisievergunning 03-02-2020

Vooroverleg en omgevingsdialoog 2017

Bewonersoverleg

Mei 2023 is het overleg met omwonenden opnieuw opgestart. Hieronder vindt u een verslag van het eerste overleg.

Toezicht en handhaving