Spring naar content

Sachem B.V.

  • Van Voordenpark 15, Zaltbommel

Het bedrijf Sachem B.V. is een chemisch bedrijf in de gemeente Zaltbommel. Het bedrijf valt door haar activiteiten onder het Besluit risico’s zware ongevallen.

Vanaf 2017 wordt gesproken over een revisievergunning voor het bedrijf. In deze fase is ook een omgevingsdialoog gestart met bewoners over de aanvraag en de ontwikkelingen rond het bedrijf. Zo konden al in vroeg stadium de belangrijkste aandachtspunten meegewogen worden in het proces om tot een aanvraag en ontwerpbeschikking te komen. Inmiddels is de revisievergunning aangevraagd door Sachem. De omgevingsdialoog is in 2020 afgerond en de ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

  • Heeft u vragen over dit dossier?

    Omgevingsdienst Regio Nijmegen
    Postbus 1603
    6501 BP Nijmegen

    Vermeld altijd het OLO-nummer. Dat is 4302715.

Wilt u de stukken inzien?

Hieronder staan een aantal documenten die van belang zijn in het proces van aanvraag tot vergunning. Wilt u alle stukken (zie overzicht documenten hieronder) inzien bel dan 024 – 751 77 00. Het OLO-nummer van deze aanvraag is 4302715.

Logboek

Behandeling zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Ontwerpvergunning 15-06-2020

Aanvraag revisievergunning 03-02-2020

Vooroverleg en omgevingsdialoog 2017