Toezicht op Seveso-bedrijven (voorheen Brzo)

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie. Voor deze bedrijven zijn extra regels opgesteld door de Europese Unie, om zware ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Deze regels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) onder de Omgevingswet. Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op deze bedrijven in Gelderland en Overijssel.

Toezicht door Omgevingsdienst Regio Nijmegen

In Nederland staan deze regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) onder de Omgevingswet. Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op deze bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. Dat wordt gedaan met aangekondigde en onaangekondigde controles. Als bedrijven zich niet aan de regels houden, volgen er maatregelen. Hiervoor zijn de toezichthouders speciaal opgeleid.

Landelijke regels

In Nederland zijn er zes omgevingsdiensten die Seveso-bedrijven controleren. De ODRN is een van de zes omgevingsdiensten met deze bijzondere taak. De provincies zijn voor dit type bedrijven het bevoegd gezag; de omgevingsdiensten voeren dit namens hen uit.

Om Seveso-bedrijven goed te kunnen controleren, is het belangrijk dat alle omgevingsdiensten de controles op dezelfde manier doen. Ook moeten de regels voor alle Seveso-bedrijven gelijk zijn. Door een landelijke aanpak vergroten de omgevingsdiensten de veiligheid en het milieubewustzijn van Seveso-bedrijven.

Samen met de andere vijf Seveso-omgevingdiensten – OD Noordzeekanaalgebied, OD Midden West Brabant, OD Groningen, Milieudienst DCMR en RUD Zuid-Limburg – werken we voortdurend aan een eenduidige aanpak op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook trekken we intensief op met de andere inspectiepartners: Inspectie SZW, de Veiligheidsregio’s en de Waterkwaliteitbeheerders.

Landelijke regie koppelen we zo aan regionale kennis en provinciale afstemming.

Waar zijn de Seveso-bedrijven?

Wilt u weten waar Brzo-bedrijven staan? Bekijk hier de bedrijvenlijst.

Meer informatie Seveso-bedrijven

Meer informatie over de uitvoering van het Seveso-toezicht kunt u vinden op www.brzoplus.nl. Hier vindt u ook de samenvattingen van de inspecties bij Seveso-bedrijven in uw regio.

Film over het toezicht op Seveso-bedrijven in Nederland

Samen met verschillende inspectiepartners, waaronder de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Veiligheidsregio’s en de Waterkwaliteitsbeheerders, voeren wij het toezicht uit. De omgevingsdiensten letten op omgevingsveiligheid, zij controleren respectievelijk op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en waterkwaliteit. En omdat we trots zijn op onze samenwerking, laten we ons samen zien in de film ‘Samen werken aan een schoon, gezond en veilig Nederland’.