De Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet geldt vanaf 1 januari 2024 voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. Op die datum gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Met deze wetten kunt u te maken krijgen als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u iets wilt gaan bouwen of verbouwen.

  • Bouwen of verbouwen na 1 januari 2024

    Vanaf 1 januari 2024 is het toezicht op bouwen en verbouwen veranderd. Dit komt door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). U moet mogelijk zelf zorgen voor een onafhankelijke kwaliteitsborger.

Servicepunt vergunningen en meldingen

Mariënburg 75

6511 PS Nijmegen

Heeft u een vraag over het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding? Heeft u hulp nodig…