Omgevingswet & bedrijven

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen voor bedrijven.

Algemeen

 • Vergunningen vraagt u aan via het nieuwe online Omgevingsloket, tot nu toe bekend als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 • U heeft minder vaak een vergunning nodig, een melding zal vaker voldoende zijn. Dit doet u ook via het Omgevingsloket en dus niet meer via de AIM-module.
 • Vraag voor een vergunning altijd een vooroverleg bij ons aan. Ook al is dit niet verplicht, het vergroot wel de kans dat u binnen 8 weken een beslissing ontvangt.
 • U moet aangeven of u de omgeving wel of niet betrokken hebt: de zogenaamde participatie. Heeft u dit gedaan? Dan moet u ons hierover informeren in uw vergunningaanvraag.
 • Alle bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één omgevingsplan. Dit is in te zien in het Omgevingsloket. Daar kunt u nagaan of uw initiatief past binnen de regels van het omgevingsplan.

Milieu

 • U vraagt voortaan een vergunning aan voor milieubelastende activiteiten (mba’s) en niet meer voor een inrichting.
 • U moet milieuleges betalen. Het bedrag verschilt per gemeente.

Bouw

 • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 alleen nog voor nieuwbouw van gevolgklasse 1 (de kleinere bouwwerken) en vanaf 1 januari 2025 ook voor de verbouwingen. Is de Wkb van toepassing? Dan moet u iemand inschakelen die de kwaliteit controleert.
 • De bedragen voor bouwleges veranderen.

Bodem

 • Graafwerkzaamheden van meer dan 25 m3 vallen vanaf 1 januari 2024 onder de milieubelastende activiteit ‘graven’. Bij minder dan 25 m3 valt het onder ‘kleinschalig graven’.
 • Saneren is straks alleen aan de orde bij nieuwbouw als de bodemkwaliteit niet goed genoeg is. De toegestane bodemwaarden zijn door het rijk bepaald of staan in het omgevingsplan van de gemeente.
 • Gaat u grond aanbrengen, bijvoorbeeld om op te hogen of aan te vullen? Dit wordt ‘grond toepassen’ genoemd. Doe hiervoor een aparte melding.