Archief Sachem B.V.

Verleende vergunningen (vóór 2023)

Wijziging voorschriften brandblussysteem
Augustus 2022
Wijziging van voorschriften van de revisievergunning in verband met de installatie van een vast opgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem ter vervanging van de bedrijfsbrandweer.

Realiseren funderingsplaat RTO
Oktober 2022
Aanleg van een funderingsplaat voor de bouw van de RTO.

Verplaatsen PGS containers
Februari 2022
Verplaatsing van vier PGS containers voor opslag gevaarlijke stoffen.

Revisievergunning
September 2021
Nieuwe, gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting voor de productie van fijnchemicaliën. De verandering omvatten onder andere een verhoging van de productie capaciteit, gebruik van een nieuwe hogedrukreactor en realisatie van een thermische naverbrander voor de behandeling van afgassen uit de chemische fabriek.

Natuurvergunning
Januari 2015
Vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming voor een bedrijf voor de productie van organische fijnchemicaliën.

Toezicht en handhaving (vóór 2023)

Brzo-inspecties (nu Seveso)
2018-2022
Voor de resultaten van de Brzo-inspecties (nu Seveso) bekijkt u de volgende rapportages.

Incidenten
Voor een overzicht van de incidenten uit 2022 verwijzen wij naar bijgaand document.

Veelgestelde vragen

Voor een overzicht uit 2020 van de belangrijkste vragen en antwoorden die tijdens omgevingsoverleggen zijn besproken verwijzen wij naar bijgaand document.