Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Waar moet u aan voldoen?

Alle regels en voorschriften waar u mee te maken heeft staan in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Vergunningcheck met Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is;
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen;
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Ook kunt u met de AIM bepalen onder welk type uw bedrijf valt. Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende drie typen in:

  • Type A: Het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: Het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.
  • Type C: Bedrijven in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lees meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Heeft u na het invullen van de module nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Direct naar Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Als u als particulier een melding doet, logt u in met DigiD. Als u als bedrijf een melding doet, dan logt u in met eHerkenning.

Als het niet lukt om in te loggen met DigiD of eHerkenning kan dat de volgende oorzaken hebben:

  • u bent uw inloggegevens vergeten
  • er is een storing bij AIM
  • er is een storing bij DigiD of uw eHerkenningsleverancier

De Activiteitenbesluit Internet Module bevat geen formulier voor een vergunningaanvraag. Hiervoor verwijst AIM naar het Omgevingsloket.

De status van uw melding kunt u navragen door een e-mail te sturen naar wabo@odrn.nl. Vermeld hierin om welke locatie het gaat.

In sommige browsers kunt u een foutmelding te zien krijgen. Vaak helpt het om de site www.aimonline.nl te bezoeken in een andere browser (bijvoorbeeld Internet Explorer).