Asbest verwijderen in of om uw woning

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Soms mag u het zelf verwijderen. Dan moet het asbestmateriaal aan bepaalde eisen voldoen. Anders moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen. U moet altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat (of laat) verwijderen. Pas nadat u toestemming van de ODRN hebt, mag u starten met de werkzaamheden.

Wanneer mag u zelf asbest verwijderen?

Meestal moet een erkend asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Alleen particulieren mogen in bepaalde gevallen zelf het asbest verwijderen. Het gaat dan om:

 • Geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (behalve dakleien). Hechtgebonden betekent dat de asbestvezels goed in het materiaal vastzitten.
 • Vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking.
 • Losliggende objecten (bv. een bloembak).

Het materiaal mag samen niet meer zijn dan 35m² per kadastraal perceel. Dit is ongeveer net zoveel als het materiaal van een dak op een schuurtje van 30m². Het asbest is niet beschadigd of gebroken. En het asbestmateriaal bevindt zich niet op, in, of bij een gebouw dat zakelijk wordt gebruikt.

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen aan bovenstaande voorwaarden? Dan mag u het zelf verwijderen. Verderop vindt u een stappenplan voor het zelf verwijderen van asbest.

Voldoet het asbestmateriaal niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Op www.ascert.nl vindt u bedrijven die dit werk mogen uitvoeren.

Lees meer over asbest laten verwijderen door een bedrijf

Slopen van of in een oud pand

Heeft u een pand of woning van voor 1994 of zal de hoeveelheid sloop- of bouwafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 bedragen? En wilt u dit (gedeeltelijk) laten slopen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen.

Stappenplan zelf asbest verwijderen

Vraag eerst om toestemming. Doe hiervoor een sloopmelding via onze website of via www.omgevingsloket.nl. Doe dit ten minste 5 werkdagen voordat u het asbest wilt verwijderen. Voor een melding zijn de volgende gegevens nodig: 

 • Uw naam, adres, woonplaats
 • De slooplocatie
 • Aantal m² asbest dat u wilt verwijderen
 • Locatie van het asbest
 • Datum dat u het materiaal wilt verwijderen

U ontvangt van de ODRN een brief met wel of geen toestemming voor het zelf verwijderen van het asbestmateriaal. Heeft u toestemming? Dan kunt u aan de slag. Volg daarbij de instructies in de brief.

Heeft u geen toestemming? In de brief staat wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Met de akkoordbrief voor uw melding kunt u bij Dar gratis inpakfolie voor asbest ophalen. Dit heeft u nodig om het materiaal zelf te kunnen verwijderen. Ook kunt u een pakket ophalen met beschermmiddelen.  Lees meer over asbest inleveren op de website van Dar.

Bekijk voordat u het asbest gaat verwijderen dit filmpje.

 • Leg het speciale verpakkingsmateriaal klaar, zodat u het asbest direct in kunt pakken (het verpakkingsmateriaal kunt u ophalen bij de DAR)
 • Zorg ervoor dat u alle benodigde materiaal bij de hand hebt (trapje, tangen, schroevendraaier, tuinslang/ water, tape en inpakfolie).
 • Ruim alles leeg binnen en buiten het gebouw, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt. Dek het af met folie.
 • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje
 • Maak het asbestverdachte materiaal goed nat voordat u begint. Let vooral op de plaatsen waar de schroeven zitten.
 • De inhoud van een eventuele dakgoot kunt u samen met de golfplaten inpakken en afvoeren. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken. Daarna kunt u de doek als asbestverdacht afval afvoeren.
 • Het gebruikte gereedschap maakt u schoon met een vochtige doek. Voer de doek daarna af als asbestverdacht afval.
 • Maak eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat, schoon met een vochtige doek. Voer de doek daarna af als asbestverdacht afval.
 • De wegwerpoveral, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje voert u af als asbestverdacht afval.
 • De verpakkingen waarin u het asbestverdachte materiaal verpakt, moeten makkelijk draagbaar te zijn. Let op! Asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden.
 • Maak het asbestverdachte materiaal niet kleiner door het te bewerken (bijvoorbeeld zagen of breken).
 • Scheid het verwijderde materiaal direct van niet asbestverdacht materiaal. Verpak het direct in een dubbele laag speciale folie. Tape de folie dicht en plak de asbeststicker op het pakket.
 • Als u het asbest niet direct afvoert moet u het opslaan in een afgesloten ruimte.
 • Verpak uw beschermende kleding in een plastic zak en lever die na afloop van de werkzaamheden in als asbesthoudend afval.

U kunt het ingepakte asbestmateriaal en uw gebruikte kleding brengen bij Dar.

Neemt u dan mee:

 • uw akkoordbrief voor uw melding,
 • uw legitimatiebewijs,
 • en afvalpas.

Instructie veilig asbestmateriaal verwijderen

Bekijk dit filmpje van Milieucentraal over het veilig verwijderen van asbest.

Handige links