Asbest verwijderen in of om uw woning

Heeft u een pand of woning van voor 1994, dan is het aannemelijk dat er asbesthoudend materiaal is toegepast. Dit moet u vooraf laten onderzoeken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. U moet wel altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat (laten) verwijderen. Nadat de sloopmelding is geaccepteerd mag u pas starten met de werkzaamheden.

Wanneer mag u zelf asbest verwijderen?

Meestal moet een erkend asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Alleen particulieren mogen in bepaalde gevallen zelf het asbest verwijderen. Het gaat dan om:

 • Geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (behalve dakleien). Hechtgebonden betekent dat de asbestvezels goed in het materiaal vastzitten;
 • Vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking;
 • Losliggende objecten (bv. een bloembak).

Het materiaal mag samen niet meer zijn dan 35m² per kadastraal perceel. Dit is ongeveer net zoveel als het materiaal van een dak op een schuurtje van 30m². Het asbest is niet beschadigd of gebroken. En het asbestmateriaal bevindt zich niet op, in, of bij een gebouw dat zakelijk wordt gebruikt.

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen aan bovenstaande voorwaarden? Dan mag u het zelf verwijderen. Verderop vindt u een stappenplan voor het zelf verwijderen van asbest.

Voldoet het asbestmateriaal niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Op de website van Ascert vindt u bedrijven die dit werk mogen uitvoeren.

Lees meer over asbest laten verwijderen door een bedrijf.

Slopen van of in een oud pand

Heeft u een bouwwerk (woning en/of bijgebouw) van voor 1994, dan is het aannemelijk dat er asbesthoudend materiaal is toegepast. In dat geval geldt een verplichting om voorafgaand aan de sloopactiviteit een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Indien uit de inventarisatie blijkt dat u asbesthoudend materiaal moet verwijderen en/of bij de sloopactiviteit meer dan 10 m3 sloopafval vrij komt, dan moet u voorafgaand een sloopmelding doen.  

Stappenplan zelf asbest verwijderen

Vraag eerst om toestemming. Doe hiervoor een sloopmelding bij het Omgevingsloket. Voor een melding zijn de volgende gegevens nodig: 

 • Uw naam, adres, woonplaats
 • De slooplocatie
 • Aantal m² asbest dat u wilt verwijderen
 • Locatie van het asbest
 • Datum dat u het materiaal wilt verwijderen

U ontvangt van de ODRN een brief met wel of geen toestemming voor het zelf verwijderen van het asbestmateriaal. Heeft u toestemming? Dan kunt u aan de slag. Volg daarbij de instructies in de brief.

Heeft u geen toestemming? In de brief staat wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Met de akkoordbrief voor uw melding kunt u bij Dar gratis inpakfolie voor asbest ophalen. Dit heeft u nodig om het materiaal zelf te kunnen verwijderen. Ook kunt u een pakket ophalen met beschermmiddelen.  Lees meer over asbest inleveren op de website van Dar.

Bekijk voordat u het asbest gaat verwijderen dit filmpje.

 • Leg het speciale verpakkingsmateriaal klaar, zodat u het asbest direct in kunt pakken (het verpakkingsmateriaal kunt u ophalen bij de DAR)
 • Zorg ervoor dat u alle benodigde materiaal bij de hand hebt (trapje, tangen, schroevendraaier, tuinslang/ water, tape en inpakfolie).
 • Ruim alles leeg binnen en buiten het gebouw, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt. Dek het af met folie.
 • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje
 • Maak het asbestverdachte materiaal goed nat voordat u begint. Let vooral op de plaatsen waar de schroeven zitten.
 • De inhoud van een eventuele dakgoot kunt u samen met de golfplaten inpakken en afvoeren. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken. Daarna kunt u de doek als asbestverdacht afval afvoeren.
 • Het gebruikte gereedschap maakt u schoon met een vochtige doek. Voer de doek daarna af als asbestverdacht afval.
 • Maak eventuele balken of latjes, waarop het asbestverdachte materiaal bevestigd zat, schoon met een vochtige doek. Voer de doek daarna af als asbestverdacht afval.
 • De wegwerpoveral, de overschoentjes, de handschoenen en het FFP3 mondkapje voert u af als asbestverdacht afval.
 • De verpakkingen waarin u het asbestverdachte materiaal verpakt, moeten makkelijk draagbaar te zijn. Let op! Asbestverdacht materiaal mag niet gebroken worden.
 • Maak het asbestverdachte materiaal niet kleiner door het te bewerken (bijvoorbeeld zagen of breken).
 • Scheid het verwijderde materiaal direct van niet asbestverdacht materiaal. Verpak het direct in een dubbele laag speciale folie. Tape de folie dicht en plak de asbeststicker op het pakket.
 • Als u het asbest niet direct afvoert moet u het opslaan in een afgesloten ruimte.
 • Verpak uw beschermende kleding in een plastic zak en lever die na afloop van de werkzaamheden in als asbesthoudend afval.

U kunt het ingepakte asbestmateriaal en uw gebruikte kleding brengen bij Dar.

Neemt u dan mee:

 • uw akkoordbrief voor uw melding,
 • uw legitimatiebewijs,
 • en afvalpas.

Handige links