Onze mensen

Als inwoner en bedrijf in de regio Nijmegen kunt u op ons rekenen. We beschermen uw leefomgeving, het milieu en de natuur. Dit doen we door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren vanuit onze expertise. Ruim 240 medewerkers van de ODRN werken hier elke dag weer keihard aan. Zo dragen wij bij aan een fijne plek waar u kunt wonen, werken en recreëren.

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we veel verschillende specialismen in huis. Van bouwconstructeurs en monumentenspecialisten tot brandveiligheidsexperts. En van chemisch technologen tot milieudeskundigen. Een bont gezelschap dat zich bezig houdt met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering. Wij zijn trots op onze mensen en stellen ze graag aan u voor.

Maak kennis met onze mensen

Het verduurzamen van monumenten voor de toekomst

Hoe houd je de balans tussen de monumentale waarde van een monumentaal pand en de wens van de eigenaren om te verduurzamen? Tom van der Borg is adviseur monumenten, toezichthouder en inspecteur en heeft tijdens zijn werkzaamheden te maken met deze uitdaging.

Mooie initiatieven met inzet circulaire economie ambassadeurs

Om de circulaire economie te bevorderen en bedrijven hierin te helpen, zijn in de afgelopen 1,5 jaar binnen de Gelderse Omgevingsdiensten 40 circulaire economie ambassadeurs opgeleid. Dit gebeurde tijdens drie opleidingsrondes. De ODRN ontwikkelde de opleiding en organiseerde deze.

Monumenten: unieke objecten met een historisch verhaal

Tom van der Borg is adviseur monumenten, toezichthouder en inspecteur. ‘Monumenten zijn kwetsbaar, en verdienen met het verlenen van vergunningen, het handhaven en toezichthouden extra aandacht ten opzichte van de reguliere bouw.’

Hoe Ronald van Hal bijdraagt aan de ontwikkeling van Nijmegen: een decennium bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Ronald van Hal werkt sinds de oprichting van de ODRN in Nijmegen. Hij is projectleider vergunningen. De resultaten van zijn werk ziet hij elke keer wanneer hij door de stad rijdt. Hij begeleidde het afgelopen decennium bij veel grote en complexe projecten in Nijmegen de vergunningverleningsprocessen.

Een veelzijdig en dynamisch vak: “Als toezichthouder ben je net een koorddanser en kameleon”

Toezichthouder Marcel van Wezel zit al jaren in het vak. Enorm veelzijdig werk, waarbij je veel verschillende vaardigheden inzet om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving.

“Ik ben er trots op dat de ODRN een echt asbestteam heeft”

Asbest? Dat was lange tijd een beetje een ondergeschoven kindje bij het toezicht, stelt onze Asbest toezichthouder Wijnand Jol.

"Ik wil gebouwen beter beschermen tegen brand"

Sinds vijf jaar zet Rolf Bartelds zijn kennis als specialist Brandpreventie bij de ODRN.

“Het thema legionella bij waterzuiveringen heeft nog meer aandacht nodig”

John Mens is vergunningverlener Milieu en houdt zich o.a met legionella bezig. Wat moeten bedrijven doen om legionella te voorkomen, en hoe kun je als overheid daar zo goed mogelijk toezicht op houden?

Van afvalstoffen naar circulaire economie

Ankie Peters is beleidsmedewerker afval en circulaire economie. Binnen de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is zij de enige beleidsmedewerker op dit thema en zelfs binnen alle Nederlandse omgevingsdiensten is zij één van de weinigen in deze functie.

Schoner drinkwater door schoner oppervlaktewater

Frederike Voss is specialist indirecte lozingen en ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). In dit interview vertelt ze over haar werkzaamheden, en waarom het zo belangrijk is voor de omgeving dat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zich met deze thema’s bezighoudt.