Schoner drinkwater door schoner oppervlaktewater

Haar hart ligt bij het water. “Het water schoner en veiliger maken, echt iets bereiken. Ik zeg altijd: Ik ga de wereld verbeteren, maar ik begin in Gelderland en Overijssel.” Frederike Voss is specialist indirecte lozingen en ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). In dit interview vertelt ze over haar werkzaamheden, en waarom het zo belangrijk is voor de omgeving dat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zich met deze thema’s bezighoudt.

Frederike Voss

Gegrepen door water
Frederike heeft letterlijk van haar passie haar beroep gemaakt. Ze begon in 2018 bij de ODRN als projectmedewerker. Ze hield zich bezig met een project van de overheid over zeer zorgwekkende stoffen. Ze vroeg haar leidinggevende wie zich bij het beoordelen van vergunningen met ‘water’ bezighield. “Want we hebben specialisten op allerlei gebieden, bijvoorbeeld lucht, geluid en bodem.” ‘Niemand,’ was het antwoord. Ze nam contact op met het waterschap en verdiepte zich meer en meer in het onderwerp. “Ik kreeg er steeds meer interesse in, het greep me.”
Daarom vroeg Frederike of zij zich bij de omgevingsdienst mocht bezighouden met het verbeteren van de vergunningen op het gebied van water. Een nog niet bestaande functie. De ODRN zag de meerwaarde ervan in. Water is een thema waarop op dit moment veel speelt. “Er is landelijk en Europees steeds meer kennis van stoffen en we weten steeds beter wat er in het water achterblijft. Ook veranderen inzichten en wetgeving, dus moeten onze vergunningen meeveranderen.” Sinds augustus 2021 is ze gestart als specialist indirecte lozingen en ZZS. “Ik ben zo blij met deze kans, dit kan ik tot mijn pensioen met alle plezier doen!”

Afwisselende werkweek
De werkweek van Frederike is heel divers. “Ik krijg bijvoorbeeld van een collega die vergunningen verleent een vraag om advies. Een bedrijf vraagt een vergunning aan waarbij ook water wordt geloosd in het riool. Ik schrijf daarvoor een lozingsvoorschrift. Ik heb dan onder andere contact met het RIVM over de normen voor bepaalde stoffen.” Bedrijven die met waterlozingen te maken hebben, variëren van een champignonkwekerij en metaalcoatingbedrijf tot een verffabriek.

Een dag in de week loopt Frederike stage bij het Waterschap Vallei en Veluwe. “Om mijn kennis te vergroten. We bespreken dan meestal een vergunningaanvraag die via de omgevingsdienst binnen is gekomen.” Ook is ze bezig met het veranderen van een procedure voor horecabedrijven. “Soms krijgen zij een maatwerkbesluit, zodat ze geen vetafscheider hoeven te plaatsen voordat ze water lozen op de riolering. De zuiveringsheffing die ze dan krijgen, kost echter vele malen meer dan de aanschaf van een vetafscheider! Met zo’n oplossing kan ik zo blij zijn: het is beter voor het milieu en het kost de bedrijven dan ook nog minder!”

Beter drinkwater
Frederike draagt met haar werk bij aan een schonere omgeving en milieu. “Als er zo min mogelijk troep in het oppervlaktewater komt, komt dat de kwaliteit van het drinkwater ten goede.” Er is steeds meer kennis over ZZS en schadelijke stoffen. “Waaruit bestaan de stoffen die je als bedrijf loost in de riolering? Zijn stoffen schadelijk, dan kun je bedrijven een bepaalde norm opleggen, dus dan geef je aan dat je niet meer dan zo veel milligram, microgram of gram per liter mag lozen.” Een andere mogelijkheid is om een voorschrift op te leggen, vertelt Frederike. “Dan moeten bedrijven bijvoorbeeld in vijf jaar tijd toewerken naar het helemaal niet meer lozen van een bepaalde schadelijke stof. Ze moeten dan op zoek naar een andere oplossing. Dat kan onder andere een zuiveringsinstallatie zijn, of het gebruik van een andere stof.”

Nog meer kennis
Om zich nog verder te scholen, heeft Frederike de eerste drie niveaus van het opleidingsprogramma vergunningverleners waterkwaliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterkwaliteit gevolgd. Ze is nu geselecteerd om niveau vier te volgen. Met die toets kan je de waterbezwaarlijkheid van stoffen eenduidig bepalen. “Hoe groter de waterbezwaarlijkheid, hoe groter de kans op nadelige effecten op het water. Soms is het vanwege het ontbreken van essentiële info over de stoffen moeilijk voor bedrijven de toets goed uit te voeren,” aldus Frederike. “In deze laatste module leer ik vooral om in zo’n geval tóch een conclusie te kunnen formuleren en wel of geen voorschriften op te leggen. Dat komt de kwaliteit van het water weer ten goede.”


Wat zijn zeer zorgwekkende stoffen?
Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen.

Wat zijn indirecte lozingen?
Dit zijn lozingen in het water via de riolering. De lozingen komen dus niet direct in het oppervlaktewater terecht.