Hoe Ronald van Hal bijdraagt aan de ontwikkeling van Nijmegen: een decennium bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Ronald van Hal werkt sinds de oprichting van de ODRN in Nijmegen. Als projectleider vergunningen is hij verantwoordelijk voor de interne processen binnen de afdeling Vergunningverlening Bouwen. Daarnaast ziet hij de resultaten van zijn werk ook elke dag terug wanneer hij door de stad rijdt. Hij begeleidde het afgelopen decennium bij veel grote en complexe projecten in Nijmegen de vergunningverleningsprocessen.

Projecten

Een van zijn eerste projecten was de verbouwing van het rijksmonument Klooster en Pensionaat Mariënbosch naar een appartementengebouw. Dit complexe traject vereiste een zorgvuldige afweging tussen de belangen van cultureel erfgoed, het verwarmen van het gebouw met een palletinstallatie en het behoud van de habitat van aanwezige plant- en diersoorten. “Het was een mooie uitdaging om dit binnen één procedure en binnen afzienbare tijd tot een goed einde te brengen”, stelt Ronald.

Een andere uitdaging was de totstandkoming van de Spiegelwaal tussen de Waal en Lent met haar bruggen. Door de flessenhals van de Waal bij Nijmegen moest er meer ruimte komen voor het water. Drie jaar lang werkten gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en de ODRN intensief samen om alle procedures zoals vergunningverlening en behandeling van bezwaren goed te laten verlopen.

Ronald voor de nieuwbouw aan Plein 1944

Daarna kreeg Ronald te maken met de druk van de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen. Hij begeleidde bedrijven en organisaties die tijdelijke test- en vaccinatielocaties oprichtten.
Daarna is hij zich bezig gaan houden met de nieuwbouw op de locatie van het oude Intersport-pand aan Plein 1944. De bouw is inmiddels gestart en levert naast winkelruimte, ook nieuwe appartementen op in Nijmegen.

De toekomst

“Er liggen nog volop uitdagingen.” zegt Ronald. Hij begeleidt als projectleider Winkelsteeg de processen van Kanaalzone-Zuid. Hier worden de komende jaren ruim 4.000 woningen gebouwd en komt er ook ruimte voor bedrijven en een moskee. Ook is hij als projectleider Stationsgebied betrokken bij de woontorens ten zuiden en westen van het station en de veranderingen aan het station zelf.
Naast deze projecten is Ronald voorbereidingen aan het treffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet Private Kwaliteitsborging. “In de afgelopen 10 jaar is het werken bij de ODRN nog geen enkele dag hetzelfde, het werk heeft diepgang en je leert nieuwe interessante collega’s, burgers, bouwers, ontwikkelaars, architecten kennen. Ik ga nog steeds elke dag met een smile aan het werk.” stelt Ronald.