Geluidsoverlast

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. De ODRN controleert of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.  

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor bouwlawaai voor omwonenden. Voordat u begint met bouwen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Uw aanvraag wordt door de omgevingsdienst beoordeeld. Aan de hand van de aanvraag bepaalt de ODRN welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden en hoe lang de geluidhinder mag duren. U kunt alle aanvragen doen via het Omgevingsloket.  

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de open lucht. Meer informatie over een evenementenvergunning vindt u op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt. 

Geluidsnormen

Als het nodig is, controleren wij als omgevingsdienst of de geluidsnormen niet worden overschreden. Als organisator van een evenement bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen. 

Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving? Dan is het afhankelijk van het soort overlast en de bron waar u een melding van de overlast kunt doen. 

Evenementen

Heeft u last van lawaai van evenementen? Dit meldt u via uw gemeente.

Weg- en treinverkeer

Heeft u last van lawaai van weg- en railverkeer? Dit kunt u melden bij Milieuklacht Gelderland.

Bedrijven

Geluidsklachten over bedrijven kunt u melden bij Milieuklacht Gelderland. Deze klachten worden daar geregistreerd en vervolgens doorgestuurd naar de juiste omgevingsdienst. 

Militair vliegverkeer

Heeft u last van militair vliegverkeer? Hiervoor kunt u contact opnemen met Defensie via 0800 022 6033 of het klachtenformulier invullen op hun website.  

Drones

Overlast van drones kunt u doorgeven aan de politie. Dat kan telefonisch via 0800-1944 of online via dit meldformulier. Lees hier meer informatie over het melden van droneoverlast. 

Kleine luchtvaart

Overlast van kleine luchtvaart die opstijgt en landt via vliegveld Teuge, kunt u melden via Milieuklacht Gelderland

Voor andere luchtvaartoverlast (zoals burgerluchtvaart en vrachtvliegtuigen) belt u met het klachtennummer van het betreffende vliegveld. 

Geluidsoverlast van particulieren

Heeft u overlast van ruzie of herrie op straat, rondhangende jeugd of particuliere bouwwerkzaamheden? Meld dit bij uw gemeente.