Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten verstoord of verjaagd worden. Gaat het om een bedrijfspand? Dan zijn nieuwbouw of een renovatie goede momenten om maatregelen te treffen om het milieu te beschermen.  

Beschermde diersoorten

Voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen heeft u de plicht om te controleren of er geen beschermde soorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) verstoord of verjaagd worden. U kunt hiervoor de vergunningcheck gebruiken en de Beschermde SoortenIndicator (Besi) invullen.   

Vergunning nodig

Het kan zijn dat de uitkomst van de vergunningcheck is dat u een vergunning nodig heeft voor de activiteit Natura2000 of flora en fauna activiteit. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Voor meer informatie zie Natuur in Gelderland.

Schade aan de natuur voorkomen

In de factsheet sloopplannen van de provincie Gelderland leest u hoe u schade aan de natuur kunt voorkomen. Hierin vindt u ook informatie over de Wet natuurbescherming, die de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten beschermt. 

Gevelreiniging

Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico’s met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving. Als voorbereiding op het reinigen van uw gevel moet u soms een aanvraag indienen bij het Omgevingsloket. Aan de hand van uw aanvraag kan de gemeente voorwaarden stellen. Zo worden de risico’s voor het milieu en de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt. 

Milieumaatregelen bedrijfspand

Wilt u een bedrijfspand bouwen of verbouwen? Dat is een mooi moment om te investeren in duurzaamheid en milieubescherming! 

Voorbeelden van milieumaatregelen zijn onder andere: 

  • een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer in de werkplaats aanleggen;
  • een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen bouwen;
  • een vetafscheider plaatsen;
  • geluidsisolerende maatregelen treffen;
  • energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar treffen.

Deze activiteiten kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODRN of bekijk de pagina over duurzaam ondernemen.

Subsidie voor energiebesparen

Heeft u een midden- of kleinbedrijf in de gemeente Nijmegen? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor subsidie voor energiebesparende maatregelen.
Bereken uw voordeel op de website MKB Energy Checkup of neem contact op met ODRN.