Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In bijvoorbeeld het Besluit activiteiten leefomgeving of het omgevingsplan staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. De ODRN controleert de naleving van deze wet.

Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens het Besluit activiteiten leefomgeving of het omgevingsplan energiebesparende maatregelen treffen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Lees meer over Energie en energiebesparende maatregelen

Afvalpreventie

Als u minder afval produceert, is de milieubelasting lager en heeft u minder kosten voor de afvalverwerking. De hoeveelheid afval die uw bedrijf produceert, bepaalt of er extra regels gelden. Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen om het afval te reduceren.

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen, kunt u een preventieonderzoek laten uitvoeren. De processen en activiteiten van uw bedrijf worden tijdens dit onderzoek doorgelicht. Daarna wordt er een preventieplan opgesteld, waarin de maatregelen staan die u kunt nemen om uw afvalproductie te verminderen. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u zelf een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Meer informatie en wetgeving

Kenniscentrum Circulaire Economie: Afvalpreventie- en scheiding bij bedrijven

Informatiepunt Leefomgeving: Milieuregels in het Bal voor afvalbeheer

Waterbesparing

We zijn zuinig op ons water. Zeker in de steeds vaker voorkomende droge periodes. Bewust omgaan met water helpt om de milieubelasting van uw bedrijf laag te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatregel bij hotels om gasten te laten beslissen of ze wel of geen schone handdoek nodig hebben. 

Lees meer over grondwater en afvalwater.

Meer informatie en wetgeving

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over dit onderwerp. Deze website is voortdurend in ontwikkeling. U kunt zich hier ook aanmelden voor de IPLO Update Water (de opvolger van de Nieuwsbrief Helpdesk Water). 

Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Het doel hiervan is het zo veel mogelijk verkleinen van de milieugevolgen die ontstaan door verkeer. Het gaat dan om al het zakelijke verkeer van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen. 

Verplichte maatregelen en eisen

Als uw bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, bent u verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van vervoermanagement. Voorbeelden hiervan zijn het voorzien in goede fietsenstallingen en een fietsvergoeding voor uw werknemers.

Bij vervoer van personen en goederen van en naar het bedrijf kunnen er aanvullende eisen opgelegd worden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van grotere vrachtwagens of het bundelen van kleine vervoersstromen.

Meer informatie en wetgeving

Lees op de website van Informatiepunt Leefomgeving meer over relevante wet- en regelgeving over energiebesparing.