Energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven stappen over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Wettelijke verplichting 

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht: zie ook de Omgevingswet. Met de komst van de erkende maatregelensystematiek wordt duidelijk hoe u aan alle verplichtingen kunt voldoen. 

Bedrijven en instellingen die vallen onder artikel 3.2.0 van het Besluit activiteiten leefomgeving onder de Omgevingswet en midden- of grootverbruiker zijn van energie, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Hieronder ziet u wanneer een instelling midden- of grootverbruiker is:

 • Klein verbruik
  (<50.000 kWh electriciteit en < 25.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Midden verbruik
  (50.000-200.000 kWh electrititeit en/of 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Groot verbruik
  (200.001-10.000.000 kWh elektriciteit en/of 75.001-170.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Zeer groot verbruik
  (>10.000.000 kWh elektriciteit en/of > 170.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

Wilt u weten welke wettelijke verplichting op uw instelling van toepassing is? Vul dan de wetchecker in.

Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)

Samen met de bedrijfsbranches heeft de Rijksoverheid een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In deze lijst vindt u energiebesparende maatregelen die u binnen vijf jaar terugverdient.

De ODRN voert bij verschillende branches energiecontroles uit. Onze toezichthouders beoordelen tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in uw bedrijf. De maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, zijn verplicht. Daarnaast moeten sommige bedrijven voldoen aan de EED-richtlijn.

Wat kunt u zelf al doen om energie te besparen?

 • Maak iemand (binnen uw bedrijf) verantwoordelijk voor het onderwerp energie en energiebesparing
 • Controleer of uw bedrijf onder de EED-richtlijn valt
 • Gebruik energiezuinige verlichting
 • Gebruik een veegschakeling: hiermee kunt u het uitschakelen van de binnenverlichting instellen
 • Laat uw verwarming of klimaatinstallatie goed inregelen: dit kan u jaarlijks een forse besparing opleveren
 • Isoleer de ventilatiekanalen, leidingen en appendages
 • Leg uw energieverbruik en de energiemaatregelen die u heeft genomen, vast

Interessante links

RVO: Stappenplan Energiebesparing Rapportageplicht
IPLO: plicht ter verduurzaming van het energiegebruik

Contact

Vragen? Stuur een e-mail aan energie@odrn.nl.