Spring naar content
Over de ODRN

Over ons

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen geeft omgevingsvergunningen af voor bijvoorbeeld bouw of milieu. We doen dit in opdracht van 6 gemeenten in de regio en de Provincies Gelderland en Overijssel.

  • Ons bestuur

    Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers.

  • Gelderse Omgevingsdiensten

    De ODRN werkt intensief samen met 6 andere omgevingsdiensten in Gelderland.

Samen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving

Naast vergunningverlening controleren onze medewerkers of bedrijven voldoen aan de bouw- en milieuregels. Daarnaast adviseren wij inwoners en bedrijven als zij gaan bouwen of verbouwen. Zo zorgen we samen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Onze opdrachtgevers

Wij voeren onze taken uit voor zes gemeenten in de omgeving van Nijmegen:
Berg en Dal
Beuningen
Druten
Heumen
Nijmegen
Wijchen

En namens:
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel

Privacy

ODRN werkt volgens de privacywetgeving vastgelegd in de AVG. Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Onder Vind informatie over vindt u bovendien veel informatie over onze dienstverlening. Persvragen kunt u stellen via communicatie@odrn.nl. Hieronder vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over omgevingsdiensten.

Veelgestelde vragen

Omgevingsdiensten zijn regionale overheidsorganisaties die voor gemeenten en provincies taken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken gaan over milieu (vaak uitgebreid met bouw). Nederland telt op dit moment 29 omgevingsdiensten.

Omgevingsdiensten zijn er voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu en bouw. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook verzorgen omgevingsdiensten soms juridische ondersteuning en specialistische advisering op bijvoorbeeld het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

Bijna alle omgevingsdiensten in Nederland zijn opgericht na de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) en de brand in Volendam (1 januari 2001). Naar aanleiding van deze rampen ontstond er behoefte aan regionaal werkende organisaties die taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving op zich namen.

Meer over ons werk

Drugsafval

Veelgestelde vragen over drugsdumping en de rol van de ODRN hierbij.

ODRN en omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog: samen met bedrijven en bewoners in gesprek gaan.