Vergunning particulier

Vergunning particulier

Wilt u bouwen of verbouwen, of iets aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Bijvoorbeeld voor het verbouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, het plaatsen van een schutting of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen.

Wel of geen vergunning nodig?

Misschien vallen uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig. Dit controleert u door de vergunningencheck op het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of melding te doen.

Direct de vergunningencheck doen

Overige regels

Let op: Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het Burenrecht. Overleg vooraf met uw buren over uw plannen, zo voorkomt u burenruzies.

 

Bezoek onze servicebalie

In de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen heeft de ODRN een servicebalie in het gemeentehuis. Inwoners en ondernemers kunnen hier met al hun vragen rondom (het indienen van) vergunningen terecht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Openingstijden servicebalies >

 

Uw aanvraag laten toetsen

Wilt u van tevoren weten of u kans maakt op een omgevingsvergunning voor (ver)bouwplannen? Inwoners en bedrijven van Nijmegen, Berg en Dal en Heumen kunnen een conceptaanvraag indienen. Dit kan via de gemeente waar u woont. De ODRN toetst uw plan vervolgens aan de huidige wet- en regelgeving. Zo wordt duidelijk of uw plan haalbaar is, of eventueel aangepast moet worden.

Let op: in Nijmegen en Heumen zijn hier kosten (leges) aan verbonden.