Vergunning particulier

Vergunning particulier

Wilt u bouwen of verbouwen, of iets aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Bijvoorbeeld voor het verbouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, het plaatsen van een schutting of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen.

Wel of geen vergunning nodig?

Misschien vallen uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig. Dit controleert u door de vergunningencheck op het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of melding te doen.

Direct de vergunningencheck doen

Overige regels

Let op: Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het Burenrecht. Overleg vooraf met uw buren over uw plannen, zo voorkomt u burenruzies.

Verschil woningsplitsing en kamerverhuur

Woningsplitsing is iets anders dan kamerverhuur. Bij splitsing van een zelfstandige woning worden er in datzelfde pand meerdere (kleinere) zelfstandige woningen gerealiseerd en heeft u doorgaans een omgevingsvergunning (bouwen) nodig. Een woningsplitsing moet aan allerlei bouwkundige voorschriften voldoen. Een aanvraag moet ook voldoen aan het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen kunt u inzien via ruimtelijke plannen.nl.
Als een omgevingsvergunning wordt verleend, krijgt u ook een nieuw huisnummer.

Bij kamerverhuur wordt een zelfstandige woning omgezet in meerdere onzelfstandige wooneenheden (kamers). Hiervoor heeft u een omzettingsvergunning nodig. Een aanvraag voor een omzettingsvergunning wordt getoetst aan het gemeentelijk beleid, dat is terug te vinden op Overheid.nl.

Direct naar kamerverhuur in Nijmegen

Komt u er zelf niet uit? Vraag dan een vooroverleg aan

Heeft u de vergunningscheck gedaan en heeft u toch nog vragen? Vraag dan een conceptaanvraag of vooroverleg aan. Dit kan via de gemeente waar u woont. Voor verschillende gemeenten wordt dit anders geregeld, daarom dient u de aanvraag bij uw gemeente in.

Servicebalies

Inwoners van Berg en Dal, Beuningen en Heumen kunnen met al hun vragen rondom (het indienen van) vergunningen ook terecht bij onze balie in hun eigen gemeentehuis. Deze balies zijn er voor inwoners en ondernemers. Bekijk hier de openingstijden.