Eisen aanvraag omgevingsvergunning

Onderaan de pagina kunt u de vergunning aanvragen. Lees voor u dit doet wat u moet aanleveren. Als u direct de juiste documenten volledig aanlevert, kunnen wij uw aanvraag snel en goed behandelen.

Zorg ervoor dat de documenten die u meestuurt met uw aanvraag volledig zijn en voldoen aan de eisen. Wij kunnen dan uw aanvraag zo snel mogelijk en binnen de wettelijke termijn afhandelen. Zijn de documenten die u meestuurt onvolledig of voldoen ze niet aan de eisen, dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. U krijgt dan een brief waarin wij vragen om extra gegevens. Levert u die gegevens vervolgens niet of onvolledig aan, dan stoppen wij met de behandeling van uw aanvraag en moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Welke documenten zijn nodig?

Heeft u op het Omgevingsloket al de Vergunningcheck gedaan? Als hier uitkomt dat u een vergunning moet aanvragen, kunt u dit op het Omgevingsloket doen. Als u bij de stap ‘Documenten toevoegen‘ komt, leest u welke gedetailleerde informatie u moet aanleveren om de vergunningaanvraag compleet te maken. Deze informatie gebruiken wij om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Verwijder persoonsgegevens

Alle omgevingsvergunningen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Iedereen kan vervolgens de vergunning inzien plus alle bijgevoegde documenten. De overheid is verantwoordelijk voor het anonimiseren van deze documenten. U helpt ons enorm als u alle persoonsgegevens zoveel mogelijk onleesbaar maakt in de documenten die u aanlevert. Denk hierbij aan namen en adressen die bijvoorbeeld op bouwtekeningen staan.