Bouwen of verbouwen: vergunning of melding

Voor veel kleine(re) bouwwerkzaamheden heeft u vanaf 1 januari 2024 geen vergunning meer nodig. Denk aan het plaatsen van een dakkapel of het anders gaan gebruiken van een garage. Vaak moet u wel een melding doen.

U kunt dit online checken via de Vergunningcheck in het Omgevingsloket. De Vergunningcheck is zeer uitgebreid. Voor mensen die niet eerder een vergunning hebben aangevraagd kan de Vergunningcheck daarom complex zijn om in te vullen. Neem gerust contact met ons op als u hierbij hulp nodig heeft.

Uw aanvraag als conceptverzoek indienen

Als u een vergunning nodig heeft, kunt u deze in het Omgevingsloket aanvragen. U kunt de aanvraag indienen als Conceptverzoek. Dan wordt eerst gecontroleerd of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u de aanvraag definitief indient. Zo voorkomt u onnodige vertraging in de behandeling van uw definitieve aanvraag.

Uw plan vooraf laten toetsen op haalbaarheid (vooroverleg)

Twijfelt u of de gemeente de vergunning gaat verlenen? Of is uw idee nog niet uitgewerkt en wilt u weten hoe kansrijk uw plannen zijn? Dien de aanvraag dan ook in als Conceptverzoek. Wij vragen u dan om informatie, bijvoorbeeld een omschrijving en een tekening. Hiermee beoordelen we of het plan past in het omgevingsplan. Voldoet uw plan? Dan adviseren wij u om meteen een aanvraag te doen. Aan het aanvragen van een conceptverzoek (vooroverleg) zijn kosten verbonden. Op de website van uw gemeente kunt u die kosten bekijken.

Als uw plan niet past in het Omgevingsplan

Dan bekijken we of we er toch aan kunnen meewerken. We beoordelen dan of we kunnen afwijken van de regels. Daar is altijd minimaal 1 overleg voor nodig. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk:

  • Positief, u kunt een aanvraag doen.
  • Negatief, we adviseren u geen aanvraag te doen.
  • Meer onderzoek of overleg is nodig om antwoord te kunnen geven. Ook kan het zijn dat we u om meer informatie vragen.

In alle gevallen nemen we met u contact op over de uitkomst van het eerste overleg. We bespreken met u de mogelijkheden, het vervolg en de kosten hiervan.

Omgevingsvergunning aanvragen

Weet u al zeker dat een vergunning nodig is? Bent u er ook zeker van dat u de vergunning krijgt voor uw plan? Dien dan direct een aanvraag in.

–>Vergunning aanvragen

U krijgt dan vanzelf te zien welke informatie u samen met de aanvraag in moet dienen.

Kosten aanvraag vergunning

Aan een aanvraag zijn kosten verbonden (leges). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw plan. Voor een inschatting van deze kosten kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Meer informatie

Wilt u weten wat op uw perceel of in een ander gebied de regels en algemene mogelijkheden zijn? Kijk dan op de website van het Omgevingsloket naar regels op de kaart.