Vooroverleg

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, en wilt u weten of uw plan haalbaar is? De ODRN behandelt vooroverleggen voor inwoners en bedrijven van Beuningen, Heumen en Berg en Dal. Zij kunnen een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Het moet dan om een concreet plan gaan. Ook moet u documenten aanleveren, waarmee wij de toets aan de geldende regels kunnen uitvoeren. De ODRN toetst uw plan vervolgens op haalbaarheid.  

Waarvoor kunt u een vooroverleg aanvragen?

U kunt uw plan laten toetsen op verschillende aspecten. Daarbij voeren wij altijd de planologische toets uit.

Planologische toets

Dit is een toets aan de ruimtelijke (planologische) voorschriften uit het Omgevingsplan.  

Welstandstoets

Dit is een toets aan de welstandsvoorschriften en het welstandsbeleid. Bij een monument wordt ook getoetst aan de monumentvoorschriften. Bij een pand in het rijksbeschermd stadsgezicht wordt ook getoetst aan de cultuurhistorische aspecten.

Kosten en aanvragen vooroverleg

De ODRN behandelt vooroverleggen voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen. Zij berekenen kosten (leges) voor het beoordelen van een vooroverleg.  Meer informatie over vooroverleg vindt u ook op de websites van de gemeenten.  

Het verzoek om een vooroverleg dient u in via het Omgevingsloket.

Stap 1: Ga naar ‘Aanvragen’ in het Omgevingsloket.

Stap 2: Beantwoord alle vragen en voeg alle gevraagde gegevens toe bij uw aanvraag.

Stap 3: Kies bij de laatste stap, genaamd ‘7. Verzoeken indienen – doel van de verzoeken‘, voor de optie ‘conceptverzoek‘.

De gemeenten Druten, Nijmegen en Wijchen handelen zelf de vooroverleggen af. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de gemeentelijke website.