Voor bedrijven

Voor bedrijven

Vergunning aanvragen
Gaat u iets veranderen aan uw omgeving of de omgeving van uw bedrijf? Bijvoorbeeld bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Dit kan een bouwvergunning zijn of een milieuvergunning. Meer over vergunning aanvragen

Hulp bij aanvraag vergunning
In de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen heeft de ODRN een servicebalie in het gemeentehuis. Ondernemers kunnen hier met al hun vragen rondom (het indienen van) vergunningen terecht. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Naar de service-balies

Toezicht en handhaving: wat houdt dat in
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen controleert of bedrijven aan de milieuregels voldoen. Het gaat om bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. De ODRN controleert deze bedrijven regelmatig en voert inspecties uit na klachten. De ODRN houdt ook toezicht op BRZO-bedrijven. Alles over toezicht op bedrijven

Advies bij milieuproblemen
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen geeft ook advies bij milieuproblemen zoals asbest, slopen, water- en luchtvervuiling. Advies bij milieuproblemen.

 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen voor bedrijven

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen komt bij veel bedrijven over de vloer. Op deze manieren kunt u met ons te maken krijgen:

  • Wij behandelen aanvragen voor (omgevings)vergunningen.
  • Wij controleren of bedrijven aan de bouw- en milieuregels voldoen.
  • Bij klachten voeren we inspecties uit.
  • We geven advies op het gebied van bouwen en milieu.
  • We houden toezicht op BRZO-bedrijven.
  • Wij verzorgen vergunningverlening voor complexe bedrijven.

Dit doen we in opdracht van 6 gemeenten in de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen) en de provincies Gelderland en Overijssel.

Ons werkterrein*

Werkgebied omgevingsdienst regio Nijmegen

* In Gelderland en Overijssel houden wij bijzonder toezicht op BRZO-bedrijven. In Gelderland verzorgen we vergunningverlening voor complexe bedrijven. Dit zijn bedrijven die door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Dit doen we namens de provincie Gelderland.