Samen werken aan schonere lucht? Denk met ons mee.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is het project ‘Gezonder vergunnen, samen werken aan schonere lucht’ gestart. De ODRN onderzoekt de mogelijkheden om de lucht in en rond industrieterrein Nijmegen-West en Weurt verder te verbeteren. Dat doen we samen met bedrijven en in samenspraak met bewoners. Wil je meedenken over een schone en gezonde leefomgeving? Word dan lid van de klankbordgroep.

Het onderzoek is gericht op de bedrijven die relatief veel stikstofoxiden(NOx) en/of fijnstof uitstoten. De betreffende bedrijven zijn hierover geïnformeerd. Luchtverontreiniging van fijnstof en stikstofuitstoot kan gezondheidsschade veroorzaken. Samen met de bedrijven bekijken we kansen en mogelijkheden om de uitstoot verder te verminderen door te verduurzamen. Het project is een onderdeel van het Schone Lucht Akkoord dat door de opdrachtgevers gemeenten Nijmegen, Beuningen en de provincie Gelderland is ondertekend. Eén van de doelstellingen van dit akkoord is de uitstoot van schadelijke stoffen door de industrie te verminderen om daarmee de gezondheid van omwonenden te verbeteren.

Stap in de klankbordgroep
We willen een klankbordgroep samenstellen van circa 10 leden waarin bewoners, bedrijven, ondernemers en organisaties uit Nijmegen-West en Weurt vertegenwoordigd zijn. We leggen hen een aantal belangrijke keuzes in het project voor, vragen om advies en delen resultaten en vervolgstappen van het project. Ook geven we inzicht in dilemma’s, mogelijkheden en effecten van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Denken in oplossingen
Met de klankbordgroep organiseren we 4 interactieve bijeenkomsten en starten in maart of april 2024. We vragen de deelnemers om actief mee te praten, mee te denken en te adviseren over:

  • de selectie van deelnemende bedrijven
  • het maatregelenpakket om uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen
  • de communicatieaanpak met de omgeving
  • de geleerde lessen voor vergunningverlening in de toekomst

De adviezen van de klankbordgroep publiceren we op de website van de ODRN.

Meld je aan
Wil je graag dat de leefomgeving in en rond Nijmegen-West en Weurt schoner en gezonder wordt? Denk je in oplossingen en heb je een positief-kritische en open houding? Meld je dan aan voor de klankbordgroep via projectleider Ewald Korevaar (ODRN): ewald.korevaar@odrn.nl, 024 751 7700.

Meer info over het project ‘Gezonder vergunnen, samen werken aan schonere lucht’ lees je hier.

Illustratie van boven met mensen in een werkoverleg aan een tafel

Gerelateerd

Invloed personeelstekorten bij milieucontroles

De krapte op de arbeidsmarkt is een aandachtspunt bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Om te zorgen dat de leefomgeving...