Reactie onderzoeksrapport OvV over APN

Zojuist is het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gepubliceerd. We gaan dit als omgevingsdienst (ODRN) en gemeente uitgebreid bestuderen maar geven vast een eerste reactie. Het is goed dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dit heeft onderzocht. We herkennen ons in de conclusies en aanbevelingen en zijn er voor een deel al mee aan de slag. We onderschrijven dat de gezondheid voor onze inwoners centraal moet staan en dat we de middelen die ons daarbij kunnen helpen effectief moeten inzetten tegen schadelijke effecten van de industrie. We willen nadrukkelijk inzetten op gezondheid van omwonenden. Daar hebben we ook andere partijen bij nodig (zoals het Rijk, provincie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en bedrijven).

Vanaf 2021 hebben we in Nijmegen al stappen gezet. Er zijn maatregelen genomen: zo meten we continu de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en wordt regelmatig met metingen gecontroleerd of bedrijven niet te veel uitstoten naar de lucht; alle data staat openbaar op de website Luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt. Ook hebben we de communicatie met omwonenden verbeterd door structureel met elkaar te overleggen. Verder kijken we actiever naar vergunningen die zijn afgegeven en we actualiseren deze als nodig. Daarnaast is de gemeente Nijmegen samen met de gemeente Beuningen een geuronderzoek in Nijmegen West en Weurt gestart. De opzet van dit onderzoek en de keuze voor het onderzoeksbureau is in samenspraak met bedrijven en omwonenden tot stand gekomen.

We zetten al stappen en blijven dat vooral doen met de omwonenden, de bedrijven en de Provincie. Dit rapport is een bevestiging van onze ingeslagen weg om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren. We bestuderen het rapport verder om te kijken welke lessen we er nog meer uit kunnen trekken.

Bekijk hier het rapport Industrie en Omwonenden

Bekijk hier ons dossier over APN

Gerelateerd

Conclusie rapport Industrie en Omwonenden: Omgevingsdienst Regio Nijmegen volgt aanbevelingen op

In april 2023 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport Industrie en Omwonenden uit. In de recent verschenen opvolgnotitie concludeert...