Conclusie rapport Industrie en Omwonenden: Omgevingsdienst Regio Nijmegen volgt aanbevelingen op

In april 2023 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport Industrie en Omwonenden uit. In de recent verschenen opvolgnotitie concludeert de raad dat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) de aanbevelingen uit het rapport heeft opgevolgd.

Het rapport benadrukte de noodzaak voor omgevingsdiensten om acties te ondernemen met betrekking tot de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan stoffen bij omwonenden en de manier waarop deze risico’s worden meegenomen in de uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

In de conclusie staat: ‘ De Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft beide delen van de aanbeveling opgevolgd. In de reactie gaat de omgevingsdienst specifiek in op de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan stoffen en de wijze waarop die risico’s als toetsingscriteria in de uitvoering van VTH kunnen worden betrokken. Daarbovenop houdt de omgevingsdienst zich bezig met de actualisatie van vergunningen in relatie tot BBT en gezondheid en wijzen zij bedrijven op hun plicht en verantwoordelijkheid om de gezondheid van omwonenden te beschermen.’

De ODRN ziet de conclusie als een bevestiging dat ze op de goede weg zit. Steve Kuils, directeur ODRN: “De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers om de leefomgeving duurzaam, veilig en gezond te houden is groot en de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekrachtigt dit. We focussen ons op de ontwikkeling en inzet van onze kennis en kunde, zodat we samen met onze opdrachtgevers en partners de leefomgeving beter kunnen beschermen.”

Sinds 2024 volgt de ODRN een nieuwe strategische koers. De organisatie ontwikkelt zich van uitvoeringsorganisatie met kennis, naar een kennisorganisatie die uitvoert. De ODRN ziet deze stap als een goede, maar ook noodzakelijke ontwikkeling om de leefomgeving beter te kunnen beschermen.

Gerelateerd

Een gezamenlijke boodschap tijdens rondetafelgesprek Tweede Kamer

De wettelijke mogelijkheden om industriële bedrijven te dwingen om uitstoot te verminderen zijn te beperkt. Die boodschap brachten Steve Kuils,...

Rondetafelgesprek Tweede Kamer 14 september 2023

De ODRN is samen met DCMR Milieudienst Rijnmond, Gemeente Nijmegen, Omgevingsdienst Noordzeekaneelgebied, Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland uitgenodigd om deel...

Reactie onderzoeksrapport OvV over APN

Zojuist is het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gepubliceerd. We gaan dit als omgevingsdienst (ODRN) en...