Dossiers

Asfaltproductie Nijmegen B.V.

Laatste update: 15 oktober 2020 Het bedrijf APN (Asfalt Productie Nijmegen BV) heeft eind 2018 een verzoek ingediend om een maatwerkvoorschrift toe te passen voor de benzeen emissie-eis in de milieuvergunning.  Op deze pagina zijn….

Lees verder

Afvalverwerking Vink B.V.

Afvalverwerking Vink B.V. aan de Wencopperweg in Barneveld is een bedrijf dat diverse afvalstoffen verwerkt en opslaat, waaronder bouw- en sloopafval, grond en kunstgrasmatten. Ook heeft Vink een stortplaats voor afval. Al geruime tijd hebben….

Lees verder

Sachem B.V.

Het bedrijf Sachem B.V. is een chemisch bedrijf in de gemeente Zaltbommel. Het bedrijf valt door haar activiteiten onder het Besluit risico’s zware ongevallen en heeft een aanvraag gedaan voor een revisievergunning. Over deze aanvraag….

Lees verder

AgruniekRijnvallei

Het bedrijf AgruniekRijnvallei aan de Marsdijk 31 in Lienden heeft een aanvraag gedaan voor revisie van de omgevingsvergunning voor bouwen en milieu. AgruniekRijnvallei is een diervoederfabriek en groothandel met op- en overslag van producten voor….

Lees verder

RMS Nederland B.V. (RMS)

Het bedrijf RMS Nederland B.V. (RMS) is van plan om in Groenlo een installatie voor bioraffinage te vestigen op industrieterrein De Laarberg. Door bioraffinage wil RMS mest uit de regio verwerken en duurzame groene energie….

Lees verder