Voorkom hoge boetes bij asbestsloop!

Onze controleurs komen steeds vaker illegale sanering of dumping tegen van asbest uit woningen. Daarvoor gelden hoge boetes. Zodanig hoog dat mensen daar behoorlijk van schrikken. Niet iedereen is zich bewust van de strenge regels die gelden voor asbest.

Regels

Asbestvezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom zijn er strenge regels voor het weghalen van asbest. Gaat u aan de slag in of rondom uw huis? Dan is het goed om te weten dat u asbest niet zomaar zelf kunt verwijderen.

Hoge boetes

Het overtreden van asbestregels is strafbaar. Deze overtredingen zijn een economisch delict en daarbij moeten wij volgens landelijke afspraken strafrechtelijk optreden. U kunt dus een hoge boete krijgen als u zelf asbest gaat verwijderen en daarbij afwijkt van de regels. Veel mensen weten dat niet en schrikken van de hoge bedragen die hiervoor gelden. Zo kan bijvoorbeeld het niet melden van de sloop al zorgen voor een boete van 1000 euro. Dat is de goedkoopste boete. De bedragen kunnen oplopen tot zelfs duizenden euro’s. Dat willen we natuurlijk liever voorkomen. Daarom vindt u hieronder de regels over het juist omgaan met asbest.  

Asbestrapport verplicht

Is uw woning gebouwd vóór 1994? Dan heeft u kans op asbest in uw huis. Gaat u klussen, slopen of verbouwen? Laat dan eerst uw woning inventariseren of er asbest in zit. Dit is verplicht!

Melden

U moet altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat (laten) verwijderen. Dat doet u via het Omgevingsloket of via onze website. Pas nadat de sloopmelding geaccepteerd is, het gaat dan niet om de ontvangstbevestiging, mag u starten met de werkzaamheden.

Zelf asbest verwijderen?

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet. Anders moet u daarvoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Gaat u zelf asbest verwijderen? Dan is het goed om te weten dat u maximaal 35 vierkante meter aan asbesthoudend materiaal zelf mag weghalen. Dit is aan strenge regels gebonden en geldt alleen als het gaat om het verwijderen van:

  • Geschroefde (dus niet gespijkerde!), hechtgebonden asbesthoudende (dak)platen
  • losliggende asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.
  • Het asbest is niet beschadigd of gebroken

Voldoet het niet aan deze regels? Dan mag u het asbest niet zelf verwijderen en schakelt u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in.

Waar moet u verder aan denken?

Hieronder vindt u waar u als particulier rekening mee moet houden als u asbest wil (laten) verwijderen:

  • Denk eraan dat u in alle gevallen altijd vooraf een sloopmelding doet via het Omgevingsloket of via onze website.
  • Pas na een akkoord met de melding (niet de ontvangstbevestiging) kunt u starten met de sloop. Houd daar rekening mee in uw planning van de werkzaamheden.
  • Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in ander materiaal, zoals (dak)platen. Beginnen de platen af te brokkelen? Dan zijn ze niet meer hechtgebonden. U mag het dan niet zelf verwijderen.
  • Het hele oppervlak moet in één keer verwijderd worden, u mag dit niet over meerdere keren verdelen. Ook mag u niet in het oppervlak zagen, breken, boren of beschadigen.

Let goed op uw eigen gezondheid en veiligheid als u zelf asbest verwijdert. Twijfelt u over de veiligheid? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Onze asbestdeskundige kan de situatie met u bespreken om te beoordelen of het verantwoord is om zelf het materiaal te verwijderen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest op www.milieucentraal.nl en www.iplo.nl. Op www.ascert.nl vind u makkelijk een gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven bij u in de buurt.

Of bekijk de informatie op onze website over het verwijderen van asbest.