Energieke start klankbordgroep Gezonder Vergunnen

De klankbordgroep Gezonder Vergunnen in Nijmegen West en Weurt is vol energie gestart. De eerste bijeenkomst op 29 april stond in het teken van kennismaken en kennis bijspijkeren. Aan de hand van dilemma’s en belangen van bewoners, bedrijven en de overheid gingen de 14 deelnemers in dialoog. Samen werken aan schonere lucht blijkt een complexe opgave te zijn.

De deelnemers vinden schone lucht belangrijk. Maar sommigen geven ook eerlijk aan dat ze thuis weleens hout stoken en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. Vanuit verschillende perspectieven blijven kijken en met elkaar in gesprek blijven is cruciaal. De leden van de klankbordgroep denken ook mee over de samenwerking met drie bedrijven op TPN West voor het vervolg van het project Gezonder Vergunnen. De ODRN wil namelijk een methode voor vergunnen verkennen, die recht doet aan de belangen van bedrijven en bewoners. Een van de deelnemers reageerde na afloop enthousiast: ”Bedankt voor de interessante sessie, ik vind het een zeer fijne sfeer en een goede meeting.”

Denken in oplossingen

Met de klankbordgroep Gezonder Vergunnen organiseren we vier interactieve bijeenkomsten. We vragen de deelnemers om actief mee te praten, mee te denken en te adviseren over:

  • de selectie van deelnemende bedrijven;
  • het maatregelenpakket om uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen;
  • de dialoog met de omgeving;
  • de geleerde lessen voor vergunningverlening in de toekomst.

De adviezen van de klankbordgroep publiceren we op de website van de ODRN.

In juni 2024 komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Meer informatie over het project Gezonder Vergunnen.

Vier personen staan voor een lokaal. Een man zit daarvoor aan een tafel waar pennen, papier en een kopje opstaat. Links van de groep mensen hangt een tv met een presentatie.