Circulaire economie: hoe kunnen wij helpen?

Ook de ODRN is actief bezig met circulaire economie. En niet alleen tijdens de week van de circulaire economie. Want wij werken dagelijks aan een schoon, gezond en circulair Gelderland. Dat kunnen we niet alleen: daar hebben we onder andere de provincie, gemeenten  en het bedrijfsleven hard bij nodig.

Om provincie, gemeenten en bedrijfsleven goed te kunnen helpen bij hun circulaire ambities zijn de Gelderse omgevingsdiensten in 2021 een project gestart :‘Circulair opdrachtgeverschap VTH Omgevingsdiensten’. Dit doen we in opdracht van de provincie Gelderland. De ODRN trekt dit project. Met name projectleider Ankie Peters verzet hier veel werk voor.

Met dit project willen we twee doelen bereiken:

  • VTH (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving)-medewerkers van de omgevingsdiensten praktische handvatten geven om ‘circulair ondernemen’ mee te kunnen nemen in het dagelijks werk.
  • Daarnaast gemeentelijke opdrachtgevers helpen bij hun circulaire ambities.

VTH-medewerkers kunnen bijdragen aan het vroeg herkennen van circulaire initiatieven. Mogelijke knelpunten kunnen zij hierbij zoveel mogelijk wegnemen. Het project moet leiden tot een houding bij de VTH-collega’s van “hoe kunnen we helpen?” (zonder de persoonlijke adviseur van een onderneming te worden).

Het project bestaat verder uit 2 sporen:

1) Training Ambassadeur Circulaire Economie (CE) voor medewerkers van omgevingsdiensten en

2) een bijeenkomst voor gemeenten & omgevingsdiensten.

Training ambassadeur circulaire economie (CE)

De training bestaat uit 6 modules waarin verschillende thema’s aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan het aanreiken van kennis op afval en CE-gebied. En hoe kunnen we binnen wet- en regelgeving het experimenteren met circulaire initiatieven toestaan?

De trainingsgroepen vormen een basis. Hieruit gaan we verder werken aan kennis en expertise op het gebied van circulaire economie voor alle VTH-collega’s binnen alle 7 Gelderse omgevingsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding ’Circulaire economie’ via de ODNL Academie. Ook wordt er binnen Geldernet gewerkt aan een platform met hulpmiddelen en verwijzingen.

Bijeenkomst voor gemeenten en omgevingsdiensten

In december 2022 organiseerden we een bijeenkomst voor de gemeentelijke opdrachtgevers. Aanwezigen waren ambtenaren van de gemeenten, omgevingsdiensten en de provincie. Tijdens deze bijeenkomst konden betrokkenen elkaar ontmoeten en nuttige contacten leggen. Dat leverde veel goede onderlinge verbindingen op. Centraal in deze bijeenkomst stond: Hoe kunnen de omgevingsdiensten gemeenten helpen bij hun circulaire ambities? Het was een zeer geslaagde dag. Hieronder kunt u de aftermovie bekijken.

Lees verder over circulaire economie.