Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ vallen. Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig of hoeft u geen melding te doen.

Om te controleren of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen, vult u de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket in. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of melding moet doen. 

Heeft u geen vergunning nodig of hoeft u geen melding te doen? Dan zijn er nog de technische voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) of andere regels waar u aan moet voldoen, zoals het Burgerlijk Wetboek (privacyregels).

Schuur, bijgebouw, serre of garage

Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning.

Dakkapel

Dakkapel achterzijde

Een dakkapel in het achterdakvlak kunt u onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij plaatsen. Doe hiervoor de Vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Dakkapel voorzijde of zijkant

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is, vergunningvrij worden geplaatst. Dat is het geval in gebieden waar geen welstandseisen gelden. Dit is een aanvullende eis. De overige voorwaarden die gelden bij dakkapellen op het achterdakvlak gelden ook hier. Let op: Welstandseisen verschillen per locatie en per gemeente.

Heeft u asbesthoudend dakbeschot?

In een huis gebouwd voor 1994 kan asbesthoudend dakbeschot zijn gebruikt. U moet dan eerst een sloopmelding doen voordat u een dakkapel mag aanleggen. Ook als u gaat isoleren is het verstandig om eerst na te gaan of sprake is van asbesthoudend dakbeschot, ook omdat verzekeraars steeds vaker eisen dat asbest in uw huis wordt verwijderd. Lees meer over het verwijderen van asbest in of om uw woning.

Zonnepanelen

Zonnepanelen en -collectoren kunt u in veel gevallen vergunningvrij plaatsen. Voor beschermde stadsgezichten gelden minder vergunningvrije mogelijkheden. Voor plaatsing op de voorzijde heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor plaatsing op een monument moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen. Lees meer informatie over het vergunningvrij plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Schutting

Voor het plaatsen van een hek, schutting of tuinmuur (erfafscheiding) hoeft u in veel gevallen geen omgevingsvergunning aan te vragen. De maximale (vergunningvrije) hoogte is 1 of 2 meter. Deze hoogte hangt af van het gedeelte van uw perceel. In de voortuin mag u meestal tot 1 meter hoog bouwen. In de achtertuin is in veel gevallen 2 meter vergunningvrij toegestaan.

Hoekhuis

Bij hoekhuizen gelden minder vergunningvrije mogelijkheden. Onder andere bepalend hierbij kan zijn of er welstandseisen gelden voor uw woning. Dat verschilt per gemeente.

Doe de Vergunningcheck

Wel of niet een vergunning nodig? Doe hiervoor de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket.