Vergunningvrij bouwen mantelzorgwoning

Wilt u een mantelzorgwoning bij uw woning plaatsen? Dit kan in bepaalde gevallen zonder vergunning. Lees hier aan welke voorwaarden u moet voldoen. Er zijn twee opties.

Optie 1: Een bestaand gebouw gebruiken voor huisvesting in verband met mantelzorg

Dit mag vergunningvrij. U mag het bestaande bouwwerk aanpassen door woonvoorzieningen zoals een keuken, badkamer en sanitaire voorzieningen aan te brengen. Deze voorzieningen moet u wel weer weghalen na beëindiging van de mantelzorgbehoefte. De gemeente kan vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie om de medische behoefte aan mantelzorg te laten onderbouwen.

Optie 2: Een nieuw bouwwerk gebruiken voor huisvesting in verband met mantelzorg

Wilt u een nieuw gebouw gaan plaatsen bij uw woning? Dan moet u zich houden aan een aantal regels. Zo mag u alleen vergunningvrij bouwen op uw achtererf. Het nieuwe bouwwerk moet daarbij aan verschillende eisen voldoen. Die eisen gaan bijvoorbeeld over de grootte en hoogte, maar ook bijvoorbeeld over de plaatsing van het nieuwe gebouw ten opzichte van het hoofdgebouw. Lees een uitgebreide toelichting op de regels in de brochure Vergunningvrij bouwen.

Uitleg over begrippen

Gaat er bij de termen achtererfgebied, openbaar toegankelijk gebied en bebouwingsgebied nou niet gelijk een belletje rinkelen en wilt u meer uitleg? In deze video’s worden de begrippen uitgelegd.

Meer informatie

Handige en uitgebreide informatie vindt op de website www.mantelzorg.nl.

Doe de Vergunningcheck

Wel of niet een vergunning nodig? Doe hiervoor de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket. Heeft u een vergunning nodig? Begin dan pas met het uitvoeren van uw plannen als u de vergunning binnen heeft.