Overschrijding PAK-norm APN

Na een meting op 2 mei 2023 bleek dat de Asfalt Productie Nijmegen (APN) van Dura Vermeer op dat moment meer PAK uitstootte dan wettelijk is toegestaan. Bij de meting werd 0,054 mg/Nm3 uitstoot van PAK gemeten. De wettelijke norm ligt op 0,05 mg/Nm3. Dit betekent een overschrijding met 0,004 mg/Nm3.

Last onder dwangsom

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft de APN een ‘voornemen last onder dwangsom’ opgelegd. De asfaltcentrale heeft twee weken de tijd om een reactie in te dienen tegen dit voornemen. Na beoordeling van de reactie van APN wordt het voornemen omgezet in een ‘definitieve last onder dwangsom’. In een last onder dwangsom staan voorwaarden waaraan een bedrijf zich moet houden en bedragen die het bedrijf moet betalen als het niet aan de voorwaarden voldoet.

Nieuwe meting

Tijdens de zomer produceert de APN geen asfalt. Na de zomer komt er een nieuwe meting om na te gaan of de door APN genomen maatregelen voldoende zijn om aan de vastgestelde normen te voldoen.

Rol ODRN en gemeente Nijmegen

De ODRN houdt namens gemeente Nijmegen toezicht en handhaaft wanneer er normen overschreden worden. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de stappen die in eventuele handhavingsprocedures gezet worden.

Kijk voor meer informatie in het dossier APN