Nieuwe directeur ODRN

Steve Kuils is benoemd als nieuwe directeur van de ODRN. Hij volgt waarnemend directeur Robert Kraan op per 1 november 2022.

Het bestuur van de ODRN heeft Steve Kuils met algemene instemming benoemd. Hij krijgt het vertrouwen de Omgevingsdienst Regio Nijmegen verder te ontwikkelen.

De komende jaren staan er grote ontwikkelingen op de agenda, zoals de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging en de aanbevelingen vanuit de rapporten van de commissie Van Aartsen en de Rekenkamer. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor alle omgevingsdiensten, waaronder ook de ODRN. Steve Kuils gaat verder op het ingeslagen pad van professionalisering van de ODRN.