Kappen of rooien

Een boom kappen: wat mag wel en wat mag niet?

De eikenprocessierups rukt op. Ook deze zomer weer was er in Nijmegen een grote plaagdruk, zoals we dat dan noemen. De bestrijding van de rups kan op verschillende manieren. Zo kun je ze verbranden, opzuigen of preventief spuiten met een bestrijdingsmiddel. Je zou natuurlijk ook hun leefplek, de eik, kunnen wegnemen. Stel je hebt een hele kolonie eikenprocessierupsen in je eik zitten. Is dat dan voldoende reden om een kapvergunning te krijgen? Dit en meer rondom het kappen van bomen zetten we hieronder voor u op een rijtje.

Enkele keren per week komt er bij de ODRN een vergunningaanvraag binnen voor het kappen van een boom. Tot nu toe hebben we nooit een verzoek binnengekregen die te maken had met de eikenprocessierups. Mocht dat wel het geval zijn dan is dit trouwens geen reden om een vergunning te verlenen. Dat verklappen we alvast.

Wat is de waarde van een boom?

De beoordeling van een kapvergunning gaat als volgt. Allereerst kijken we in welke categorie de boom valt: voor sommige bomen hoef je geen vergunning aan te vragen. Voor andere wel. Dit is voor Nijmegen bijvoorbeeld online in te zien op de groenwaardekaart. Ook Berg en Dal heeft een eigen bomenkaart.
Gaat het om een boom die valt onder de eerste categorie? Dan wordt de vergunning doorgaans verleend. Is het een vergunningplichtige boom? Dan gaan wij de boom beoordelen.

Hebben we te maken met een waardevolle boom? Dan leggen we ‘m langs de meetlat. We kijken bijvoorbeeld naar:

  •  leeftijd,
  • status binnen de boomstructuur,
  • esthetische waarde,
  • vervangbaarheid,
  • de zichtbaarheid vanaf de openbare weg.

Maar ook naar de cultuurhistorische en ecologische waarde. En natuurlijk naar de gezondheid van de boom. Uiteindelijk komt hier een puntenscore uit. Heeft een boom meer dan 60 punten gescoord? Dan hebben wij redenen om de vergunning te weigeren. De boom mag dan niet worden gekapt.

Mag een waardevolle boom nooit omgehakt worden?

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de straat of stoep omhoog. Dit soort overlast is, met bijvoorbeeld onderhoud, niet weg te nemen. Een boom kan ook onveilig zijn: het gevaar bestaat dat takken afbreken. Dit kunnen redenen zijn om toch de vergunning toe te kennen. Overigens moeten bomen met een hoge waarde en/of bomen uit de hoofdgroenstructuur altijd herplant worden.

Even terug naar de eikenprocessierups: die veroorzaakt ook veel overlast. Alleen is de eikenprocessierups goed te bestrijden. En daarmee is deze overlast geen reden om een boom te mogen kappen.

Wat zegt de Wet Natuurbescherming?

De Wet Natuurbescherming is altijd van toepassing bij kappen van bomen. Veelal zal dit met zorgplicht (o.a. kappen buiten broedseizoen) gedekt zijn. In sommige gevallen kan sprake zijn van effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 of ecologische hoofdstructuur) en/of soorten (flora & fauna). Bij twijfel daarover vragen we een Quickscan om effecten uit te sluiten. Wanneer dit niet uit is te sluiten haakt de Wet Natuurbescherming aan bij een kapaanvraag.

En heeft het bestemmingsplan ook nog iets in te brengen?

Vanuit het bestemmingsplan kunnen beperkingen zijn opgelegd voor het kappen van bomen. Bijvoorbeeld een speciale aanduiding ‘beschermde boom’, een dubbelbestemming met kapverbod of een ecologische waarde.

Sommige bomen hebben een beschermde status

Bomen met een beschermde status (aangemerkt als monument of liggend in een beschermd stadsgezicht) moeten door Welstand worden beoordeeld.

Vergunningcheck

Via de vergunningscheck ziet u snel of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van een boom. U moet natuurlijk eigenaar zijn van de boom of van de grond waar deze op staat. U kunt geen gemeentebomen kappen.

Vergunningcheck