Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Vervanging asbestdaken

8 maart 2018
Vervanging asbestdaken

De ODRN gaat samen met haar opdrachtgevers in een hogere versnelling stimuleren dat asbestdaken in de hele regio worden vervangen. Het Algemeen Bestuur heeft 22 februari besloten in te stemmen met een voorstel dat deze versnelling in gang moet zetten. De provincie ondersteunt dit voorstel met een cofinanciering.

Gezondheidsrisico’s

In de regio komen nog veel asbestdaken voor. Deze daken moeten allemaal asbestvrij zijn voor 2024. De provincie wil hier nu al vaart achter zetten omdat veel daken versleten zijn en daardoor gezondheidsrisico’s optreden. Een andere reden is dat we willen voorkomen dat er na 2024 nog veel gehandhaafd moet worden op bezit van asbestdaken.

Er is al een eerste globale inventarisatie gedaan van daken met asbest. Dit geeft een beeld van de omvang van de te saneren daken. Op 10 april wordt aan alle gemeenten een gedetailleerde inventarisatie gepresenteerd. De provincie nodigt alle gemeenten nog uit voor deze dag.

Asbest herkennen

Het voorstel van de ODRN is om met verschillende communicatiemiddelen de eigenaren van asbestdaken bewust te maken van de noodzaak tot saneren en te bewegen tot het vervangen van deze daken. De bedoeling is dat de verschillende eigenaren asbest herkennen, weten wat ze ermee moeten doen, waar het heen kan en wie kan helpen. Alle routes om een asbestdak te vervangen worden nagegaan en belemmeringen worden waar mogelijk opgelost. Er worden afspraken gemaakt met de DAR en er wordt gekeken of er arrangementen geregeld kunnen worden om eigenaren te ontzorgen.

Daarnaast gaat de ODRN bijhouden hoeveel asbest er wordt ingeleverd. Zo kunnen we met alle partijen zien of de versnelling inderdaad bereikt wordt en of er een tandje bij moet. Het programma start in 2018 en gaat waarschijnlijk 3 jaar duren.