Vertrek bestuurslid René Waas

René Waas heeft besloten zijn functie als lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van ODRN per direct neer te leggen.

Bij het bedrijf Certichem van René Waas zijn door de ODRN onregelmatigheden geconstateerd die leiden tot een handhavingsprocedure. Om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft hij besloten zich onmiddellijk terug te trekken als bestuurslid ODRN (DB, AB).

Wethouder Frank Eetgerink volgt hem op als lid van het Algemeen Bestuur.