Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Vergadering Algemeen Bestuur: volg live

18 mei 2020
Vergadering Algemeen Bestuur: volg live

Maandagmiddag 18 mei van 15.00 – 17.00 vergadert het Algemeen Bestuur van de ODRN. De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het Stadhuis te Nijmegen. Omdat er geen publiek bij kan zijn, is deze vergadering online live te volgen. Als u op onderstaande link klikt kunt u live meekijken.

Volg de vergadering

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag en besluitenlijst:
− Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 februari 2020
− Concept-besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 februari 2020
Voorstel: vaststellen conform concepten
4. Voorstellen van de directeur Marieke Prins
5. Verkiezing lid Dagelijks Bestuur
6. Financiën:
a. Definitief besluit inzake tariefsverhoging en doorontwikkelbudget
b. Bespreken zienswijzen n.a.v. verzoek aan deelnemers over tariefsverhoging en doorontwikkelagenda
Voorstel: besluiten conform voorstel
7. Stand van zaken Doorontwikkelagenda
Mondelinge toelichting waaronder informatie over de stand van zaken werkplannen 2020 en de mogelijke gevolgen n.a.v. Covid19 virus
8. Samenwerking ODRA, ODRN en Provincie Gelderland “Samen sterk”
Mondelinge toelichting door de secretaris
9. Rondvraag
10. Sluiting