Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Vergadering Algemeen Bestuur: volg live

4 november 2020
Vergadering Algemeen Bestuur: volg live

Woensdagmiddag 4 november van 14.30 – 15.30 vergadert het Algemeen Bestuur van de ODRN. Omdat er geen publiek bij kan zijn, is deze vergadering online live te volgen. Als u op onderstaande link klikt, kunt u live meekijken.

Volg de vergadering

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
Mondelinge toelichting:
Heidag
3. Verslag en besluitenlijst
4. Onderzoek Quarant naar zaaksysteem
5. Financiën:
a. Aanpassing van de begroting 2020 en 2021
b. Stand van zaken financiën
6. Evaluatie toeslag € 15
7. Controleprotocol ODRN 2020 en opdracht aan accountant
8. Stand van zaken Ontwikkelagenda ODRN
9. Stand van zaken adviezen accountant n.a.v. Jaarverslag 2019
10. Knelpunten BOA-capaciteit Milieu
11. Rondvraag
12. Sluiting