Omgevingsdienst Regio Nijmegen

16 dec. vergadering Algemeen Bestuur ODRN: volg live

9 december 2020
16 dec. vergadering Algemeen Bestuur ODRN: volg live

Woensdagmiddag 16 december van 13.00 – 14.00 vergadert het Algemeen Bestuur van de ODRN. Omdat er geen publiek bij kan zijn, is deze vergadering online live te volgen via YouTube.

Onderaan deze pagina ziet u ook de uitzending.

 

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
Mondelinge toelichting:
– Oplevering werkplannen 2021
– Brief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
– Ontwikkelingen in het werkveld
3. Verslag en besluitenlijst
4. Aanpassingen PDC 2020 en actualisatie PDC 2021
5. Stand van zaken financiën
6. Rechtmatigheidsverklaring Dagelijks Bestuur
7. Inzet bestemmingsreserve EED
8. Stand van zaken Ontwikkelagenda ODRN
9. Wijziging artikel 4 Financiële verordening
10. Rondvraag
11. Sluiting